Báo cáo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025.

Đăng ngày 05 - 02 - 2021
100%

Chiều ngày 04/02/2021, UBND tỉnh tổ chức hội nghị cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Trưởng Ban Dân tộc Mai Xuân Bình trình bày dự thảo tại hội nghị.

Dự thảo Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021 – 2025 có mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững; nâng cao hiệu quả sản xuất, sắp xếp ổn định dân cư; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiên đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc; đưa vùng dân tộc miền núi sớm đạt trình độ phát triển chung của cả tỉnh; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc; đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc và cả tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tham luận tại hội nghị.

Một trong những mục tiêu đến năm 2025 là đưa thu nhập bình quân đầu người/năm của khu vực miền núi gấp 2 lần năm 2020 trở lên, vào khoảng 66 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn dự kiến thực hiện Chương trình khoảng gần 15.000 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, bổ sung, làm rõ kết quả phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi của tỉnh trong thời gian qua, những khó khăn, thách thức đối với sự phát triển trong giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời, cho ý kiến vào các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu góp ý cho dự thảo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi của tỉnh là một trong những Chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời cũng là quyết sách lớn của Quốc hội và Chính phủ quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí cũng đã đánh giá, phân tích cụ thể một số chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của dự thảo chương trình và yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh bám sát Nghị quyết 88/2019 của Quốc hội về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 để xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh lại Dự thảo Chương trình; trình UBND tỉnh xem xét trong chương trình công tác tháng 2/2021.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp nghe dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành...(27/02/2021 8:22 SA)

UBND tỉnh họp nghe dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu ứng dụng và...(26/02/2021 9:25 SA)

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc tại Thanh Hóa.(25/02/2021 2:52 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 02 năm 2021.(23/02/2021 9:47 SA)

Báo cáo dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025.(22/02/2021 8:18 CH)

Báo cáo Chương trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, giai đoạn 2021 – 2025.(19/02/2021 5:17 CH)

Ký kết Biên bản ghi nhớ về đầu tư Dự án Trung tâm Logistics Bắc Trung bộ và Hạ tầng Khu công...(19/02/2021 3:09 CH)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp số 15, Khu...(19/02/2021 2:38 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°