UBND tỉnh họp nghe dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn.

Đăng ngày 27 - 02 - 2021
100%

Chiều ngày 26/02/2021, đồng chí Nguyễn Văn Thi –Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày dự thảo tại Hội nghị.

Dự thảo Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn do Sở Nội vụ soạn thảo xác định đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, ứng dụng có hiệu quả thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; trọng tâm là hoàn thiện thể chế, hệ thống cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư. Phấn đấu thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) trong top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, 100% thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh được ban hành đúng quy định, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; 80% thủ tục hành chính (có đủ điều kiện) được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4; tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết cấp độ 3 có phát sinh hồ sơ đạt trên 80%, tỷ lệ TTHC được giải quyết mức độ 4 có phát sinh hồ sơ đạt trên 60%; 100% TTHC cung cấp mức độ 3 và 4 của tỉnh được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; có ít nhất 50% dịch vụ công được chuyển giao cho các cơ quan ngoài nhà nước thực hiện tiếp nhận và trả kết quả; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tối thiểu 98%; từ năm 2021, 100% các cơ quan, đơn vị công khai kết quả giải quyết trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, xã có hồ sơ công việc được xử lý trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc…

Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu đều nhận định đây là khâu đột phá quan trọng, nếu triển khai có hiệu quả sẽ đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Góp ý vào nội dung dự thảo, có đại biểu cho rằng cần phân tích, đánh giá được thực trạng về công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thời gian qua; từ đó, đưa ra mục tiêu và xây dựng các giải pháp cụ thể; cần bổ sung nhiệm vụ cụ thể cho UBND cấp huyện, xác định vai trò, trách nhiệm của cấp huyện trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; bổ sung phần đánh giá kết quả đạt được của giai đoạn trước, kinh phí thực hiện kế hoạch hành động; nghiên cứu, làm rõ chỉ tiêu về đánh giá mức độ hài lòng;…

 Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu tối đa các ý kiến thảo luận tại Hội nghị để hoàn thiện dự thảo khẩn trương báo cáo UBND tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh đây là khâu đột phá rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, là 1 trong 3 khâu đột phá được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh lựa chọn đưa vào các Nghị quyết, cần tập trung thực hiện để đạt được kết quả cao nhất, tốt nhất.

Góp ý cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gợi ý, về bố cục, cần bổ sung phần đánh giá kết quả đạt được của giai đoạn trước, hoàn chỉnh  theo mẫu thống nhất của tỉnh, số liệu bảo đảm chính xác và bám vào các Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành. Đồng chí nhấn mạnh, cần xây dựng giải pháp về khung pháp lý xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức vi phạm quy định, khen thưởng cán bộ trong bộ máy hành chính nhà nước./.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên...(13/04/2021 9:17 SA)

Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức khảo sát thực địa và làm việc với tỉnh Thanh Hóa về những khó...(13/04/2021 9:00 SA)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo nhiệm vụ xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng và cơ chế, chính sách...(09/04/2021 9:18 SA)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình sử dụng đất công trình viễn thông của Viễn thông Thanh Hóa...(08/04/2021 2:46 CH)

UBND tỉnh Họp báo về tình hình phát triển kinh tế -xã hội Quý I năm 2021.(08/04/2021 2:41 CH)

Thanh Hóa có thêm 7 sản phẩm được công nhận xếp hạng sản phẩm OCOP.(07/04/2021 11:28 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi làm việc với UBND thành phố Thanh Hóa về phát triển du lịch.(05/04/2021 5:57 CH)

Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đợt I năm 2021.(01/04/2021 3:54 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°