UBND tỉnh họp nghe dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ.

Đăng ngày 26 - 02 - 2021
100%

Chiều ngày 25/02/2021, đồng chí Lê Đức Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình bày dự thảo Kế hoạch tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình bày dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, làm động lực để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ mới của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) để tạo đột phá trong phát triển các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi 1 trong 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu xây dựng mới được ít nhất 30 doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), nâng tổng số doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 lên 60 đơn vị; ươm tạo được ít nhất 10 doanh nghiệp sản xuất phần mềm, nội dung số; tỷ lệ cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt 7 người/1 vạn dân; đến năm 2025 có 02 bệnh viện tuyến tỉnh, 06 bệnh viện tuyến huyện xây dựng triển khai thực hiện bệnh viện thông minh; 100% các cơ sở y tế tuyến cơ sở xây dựng hệ thống hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử. Đến năm 2025, tỷ lệ đóng góp của hoạt động KH&CN thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khoảng 45%. Tập trung chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh. Đến năm 2025 kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP, năng suất lao động bình quân tăng 7,0%/ năm, hạ tầng internet băng thông rộng phủ 100% các xã, phường, thị trấn, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước…

Thảo luận tại Hội nghị đa số các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết phải ban hành Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 . Góp ý cụ thể vào từng nội dung, có đại biểu cho rằng cần nghiên cứu lại một số chỉ tiêu đưa vào có khả quan hay không như chỉ tiêu về năng suất tổng hợp (TFP); tỷ lệ kinh tế số đóng góp vào GRDP; nhiều mục tiêu đề ra chưa có giải pháp cụ thể thực hiện, có một số nội dung trùng lặp; cần cân đối ngân sách thực hiện nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ đảm bảo thực hiện hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm…

Đồng chí Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, chủ động của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN; chủ động tích cực tham gia cuộc CMCN 4.0 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đồng thời  yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu tại Hội nghị, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch gửi xin ý kiến các sở, ngành liên quan. Các ý kiến đóng góp gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 05/3/2021 để tổng hợp trình UBND tỉnh; yêu cầu ý kiến góp ý cần đầy đủ tính thực tiễn, khách quan đảm bảo kế hoạch được thực hiện có tính khả thi. Đồng chí lưu ý, đơn vị soạn thảo cần nghiên cứu kỹ hơn, đảm bảo xây dựng chỉ tiêu phải có tính pháp lý, căn cứ; thể hiện rõ hơn vai trò của doanh nghiệp trong khâu thực hiện Kế hoạch hành động; xây dựng các giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả phù hợp với từng mục tiêu đề ra; đề xuất các phương án về kinh phí thực hiện./.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên...(13/04/2021 9:17 SA)

Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức khảo sát thực địa và làm việc với tỉnh Thanh Hóa về những khó...(13/04/2021 9:00 SA)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo nhiệm vụ xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng và cơ chế, chính sách...(09/04/2021 9:18 SA)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình sử dụng đất công trình viễn thông của Viễn thông Thanh Hóa...(08/04/2021 2:46 CH)

UBND tỉnh Họp báo về tình hình phát triển kinh tế -xã hội Quý I năm 2021.(08/04/2021 2:41 CH)

Thanh Hóa có thêm 7 sản phẩm được công nhận xếp hạng sản phẩm OCOP.(07/04/2021 11:28 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi làm việc với UBND thành phố Thanh Hóa về phát triển du lịch.(05/04/2021 5:57 CH)

Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đợt I năm 2021.(01/04/2021 3:54 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°