Báo cáo dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025.

Đăng ngày 22 - 02 - 2021
100%

Chiều ngày 22/02/2021, đồng chí Mai Xuân Liêm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025. Tham dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo tại hội nghị.

Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025 có mục tiêu nhằm tập trung huy động tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo sự kết nối giữa các trung tâm kinh tế động lực, các hành lang kinh tế; ưu tiên nguồn lực để đầu tư các dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng điện, thủy lợi, cấp thoát nước, các thiết chế văn hóa, thể thao và các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Trong đó, nhằm nâng cấp phát triển hạ tầng trên một số lĩnh vực trọng tâm, như: phát triển hạ tầng giao thông; hạ tầng nông nghiệp nông thôn; phát triển hạ tầng cung cấp điện; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; phát triển hạ tầng giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ; phát triển hạ tầng y tế; phát triển hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch; phát triển hạ tầng thương mại; phát triển hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; phát triển hạ tầng đô thị.

Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải phát biểu tham luận tại hội nghị.

Để hiện thực hóa được các mục tiêu trên, dự thảo cũng đề ra 5 giải pháp chủ yếu, gồm: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các cơ chế, chính sách để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá về phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Đổi mới công tác vận động, xúc tiến đầu tư đảm bảo hiệu quả, thiết thực và đúng định hướng phát triển của tỉnh. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư hạ tầng và quản lý các dự án phát triển hạ tầng.

Về kinh phí thực hiện, tổng mức đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 (bao gồm cả các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020) khoảng 400.000 tỷ đồng, trong đó vốn thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 294.500 tỷ đồng, cụ thể vốn đầu tư công do địa phương quản lý: 29.000 tỷ đồng. Vốn đầu tư công do các bộ, ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn: 78.500 tỷ đồng. Vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp; vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP: 187.000 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về các giải pháp thực hiện và tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm về phát triển hạ tầng của tỉnh. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao đơn vị soạn sảo xây dựng dự thảo kế hoạch là Sở Kế hoạch và Đầu tư; bản dự thảo kế hoạch đã khái quát tổng quan được mục tiêu đột phá trong kế hoạch hành động phát triển hạ tầng của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, đồng chí lưu ý một số vấn đề cụ thể, như: Về hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải cần có ý kiến phân rõ các dự án đầu tư theo từng lĩnh vực cụ thể; đồng thời làm rõ nguồn ngân sách đầu tư để thực hiện các dự án. Điều chỉnh thời gian hoàn thành của một số dự án trong dự thảo kế hoạch hành động, trong đó, ưu tiên các công trình, dự án sắp được khởi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với phát triển hạ tầng cung ứng điện, Sở Công Thương cần phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát nhu cầu sử dụng năng lượng để có quy hoạch trạm và đường dây hợp lý, mang tính bền vững, đột phá.

Về nhiệm vụ phát triển đô thị, một trong những nhiệm vụ mang tính chiến lược trong phát triển hạ tầng của cả giai đoạn. Vì vậy, đồng chí giao Sở Xây dựng khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó, cần lưu ý tính đột phá về nâng cao chất lượng quy hoạch trong phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, chú ý danh mục phát triển hạ tầng và định hướng, điều kiện trở thành đô thị. Bên cạnh đó, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật cần tính toán đế yếu tố bền vững, sử dụng lâu dài, tính kết nối của hạ tầng trong đô thị.

Về phát triển hạ tầng của các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, giáo dục, khoa học và công nghệ, thông tin và tuyên truyền, văn hóa, thể thao và du lịch, đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan đối với từng lĩnh vực có văn bản đề xuất cụ thể về kế hoạch, lộ trình thực hiện mang tính đột phá gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn thiện lại dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trong tuần tới xem xét thẩm định.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai,...(28/07/2021 11:08 SA)

Thanh Hóa phê duyệt bổ sung hơn 13 tỷ cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ các Tổ giám sát...(23/07/2021 3:41 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 7 năm 2021.(21/07/2021 9:41 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện NQ số 68/NQ-CP của...(20/07/2021 8:48 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe báo cáo phương án điều chỉnh một số tuyến đê quan trọng...(14/07/2021 5:07 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe báo cáo kết quả tình hình sử dụng đất của Công...(10/07/2021 2:48 CH)

Hội nghị trực tuyến đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề xuất dự án “Thực phẩm nông nghiệp an toàn tại...(09/07/2021 4:57 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe báo cáo Đề án “Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư”.(07/07/2021 8:43 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°