Báo cáo Chương trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, giai đoạn 2021 – 2025.

Đăng ngày 19 - 02 - 2021
100%

Chiều ngày 19/02/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi chủ trì hội nghị nghe báo cáo Chương trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các Khu công nghiệp, giai đoạn 2021 – 2025. Tham dự hội nghị, có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp báo cáo tại hội nghị.

Mục tiêu của chương trình giai đoạn 2021 – 2025, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương, huy động nguồn vốn của tỉnh và các thành phần kinh tế vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực kinh tế; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng và phát triển KKTNS trở thành một trong những trung tâm đô thị - công nghiệp và dịch vụ ven biển đồng bộ, hiện đại, trọng điểm của cả nước. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; hình thành các tổ hợp công nghiệp mũi nhọn, thành một khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản.

Trong đó, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại đạt 1.125.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 18.600 triệu USD; thu ngân sách nhà nước đạt 118.800 tỷ đồng; giải quyết việc làm thêm khoảng 35.000 lao động; thu hút đầu tư mới khoảng 15 tỷ USD; đầu tư hạ tầng KCN đạt 3.000ha…

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Để thực hiện được mục tiêu trên, báo cáo cũng đề xuất 2 nhiệm vụ cho phát triển KKTNS và 3 nhiệm vụ khác cho phát triển các Khu công nghiệp. Xây dựng 7 giải pháp trọng tâm, gồm: Nâng cao chất lượng, tiến độ lập quy hoạch và tăng cường công tác quản lý quy hoạch; Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; Nâng cao hiệu quả công tác GPMB, di dân tái định cư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng KKTNS và các Khu công nghiệp; Tăng cường công tác quản lý nhà nước sau cấp phép đầu tư, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp, các ngành; Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong KKTNS và các Khu công nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích các yếu tố khách quan cũng như những thế và các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình phát triển KKTNS và các Khu công nghiệp trong giai đoạn 2016 – 2020, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình này từ nay đến năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chương trình phát triển KKTNS và các Khu công nghiệp được tỉnh Thanh Hóa xác định tiếp tục là chương trình trọng tâm, thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn tỉnh phát triển bứt phá trong giai đoạn tới.

Đồng chí lưu ý, bản dự thảo cần chỉnh sửa lại bố cục cho hợp lý; trong đó cần đi sâu phân tích, đánh giá lại phần hiện trạng để làm rõ vấn đề hiện nay. Ngoài ra, bổ sung thêm các phần, gồm: Tồn tại, hạn chế; mục tiêu cụ thể cho hàng năm; hạ tầng đường giao thông, điện, nước; cảng biển; nguồn vốn cụ thể cho từng dự án… Về các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, cần có sự lồng ghép theo tinh thần nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết 58 NQ/TW. Báo cáo cũng phải làm rõ được về quỹ đất mặt bằng cho các khu tái định cư trong giai đoạn tới của KKTNS, bổ sung các vấn đề quảng bá hình ảnh chung cho KKTNS. Về quy hoạch, phải có chiến lược phát triển nhà cao tầng, khu chung cư; xây dựng các thiết chế văn hóa xung quanh các khu nhà ở xã hội… Ban quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh lại báo cáo; trình UBND tỉnh trong tuần tới.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai,...(28/07/2021 11:08 SA)

Thanh Hóa phê duyệt bổ sung hơn 13 tỷ cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ các Tổ giám sát...(23/07/2021 3:41 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 7 năm 2021.(21/07/2021 9:41 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện NQ số 68/NQ-CP của...(20/07/2021 8:48 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe báo cáo phương án điều chỉnh một số tuyến đê quan trọng...(14/07/2021 5:07 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe báo cáo kết quả tình hình sử dụng đất của Công...(10/07/2021 2:48 CH)

Hội nghị trực tuyến đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề xuất dự án “Thực phẩm nông nghiệp an toàn tại...(09/07/2021 4:57 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe báo cáo Đề án “Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư”.(07/07/2021 8:43 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°