Thông báo điều chỉnh thời gian bán hồ sơ, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và buổi công bố giá tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương

Đăng ngày 11 - 02 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo điều chỉnh thời gian bán hồ sơ, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và buổi công bố giá...(11/02/2021 6:46 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định(09/02/2021 2:41 CH)

Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương(07/02/2021 4:28 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ba Đình, huyện Nga Sơn(05/02/2021 11:26 SA)

Thông báo tạm dừng thời gian đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Định Hải, huyện Yên Định(04/02/2021 9:08 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Định Tăng, huyện Yên Định(03/02/2021 9:41 SA)

Thông báo tạm dừng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy(03/02/2021 9:40 SA)

Thông báo tạm dừng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa(03/02/2021 9:39 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°