Thông báo điều chỉnh thời gian bán hồ sơ, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và buổi công bố giá tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương

Đăng ngày 11 - 02 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn(28/11/2021 7:38 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn(28/11/2021 7:37 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn(26/11/2021 3:43 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn(26/11/2021 2:36 CH)

Thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng...(26/11/2021 2:35 CH)

Thông báo đính chính quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa(26/11/2021 2:34 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hợp Thành và xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn(26/11/2021 2:32 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn(26/11/2021 11:04 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°