Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thường kỳ tháng 11-2021

Đăng ngày 28 - 11 - 2021
100%

Chiều ngày 27/11/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11-2021 tiếp tục làm việc.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Uỷ viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá quản lý. Dự thảo do Sở Nội vụ tham mưu xây dựng gồm 4 chương, 17 điều, quy định cụ thể nguyên tắc, nội dung, quyền hạn về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí làm việc, biên chế công chức, số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh; quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở, thủ trưởng đơn vị, UBND cấp huyện…

Qua nghiên cứu dự thảo quy định cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất chủ trương và nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá quản lý mới thay thế quy định cũ được ban hành theo Quyết định số 1100/2007/QĐ-UBND, ngày 12/4/2007. Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến góp ý tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo. Đồng chí nhấn mạnh, nội dung quy định phải được xây dựng trên căn cứ pháp lý, bảo đảm tính chặt chẽ, sát với thực tiễn của tỉnh; đúng nguyên tắc phân cấp, tăng thẩm quyền, tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị trong quản lý cán bộ. Quá trình triển khai thực hiện quy định phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tại phiên họp.

Tiếp đó, các đại biểu đã cho ý kiến về Quy định chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút đào tạo cán bộ, giảng viên cho phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y tại Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026; Chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

Kết luận những nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất nội dung dự thảo các chính sách; đồng thời giao đơn vị chủ trì soạn thảo phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung, tờ trình, các văn bản liên quan trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Về Dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15, ngày 13-11-2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chích sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Mục đích của việc ban hành kế hoạch, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Thanh Hóa; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, cùng với việc thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tạo những bước phát triển toàn diện, đột phá của tỉnh để trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước; xác định cụ thể nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tham mưu triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm tính khả thi và chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì phiên họp.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo kế hoạch, đồng thời cho ý kiến cụ thể đối với một số nội dung trong dự thảo kế hoạch và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo kế hoạch trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến quyết định.

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và công tác phòng,...(26/01/2022 8:20 CH)

Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết CLB Hàm Rồng và tặng quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho...(25/01/2022 2:24 CH)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Thanh Hóa(24/01/2022 9:04 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân...(24/01/2022 7:08 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2022.(20/01/2022 7:29 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị,...(11/01/2022 8:24 CH)

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022(08/01/2022 7:44 CH)

Thanh Hóa trên hành trình trở thành cực tăng trưởng mới(02/01/2022 4:51 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°