Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2026.

Đăng ngày 07 - 10 - 2021
100%

Chiều ngày 06/10/2021, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2021-2026. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban, ngành liên quan.

Thay mặt hai cơ quan, các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ký Quy chế phối hợp dưới sự chứng kiến của các đại biểu tại Hội nghị.

Để tăng cường sự phối hợp công tác đối với các nhiệm vụ có liên quan, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ mới; Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 – 2026.

Mối quan hệ phối hợp hành động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là UBND tỉnh) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa (sau đây viết tắt là Ủy ban MTTQ tỉnh) thực hiện theo nguyên tắc: Hợp tác - Bình đẳng - Tôn trọng lẫn nhau vì trách nhiệm chung trước Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Và nhằm mục tiêu: Xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố, mở rộng và tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Quy chế lần này có nhiều điểm mới, sáng tạo và thiết thực hơn.

Mục tiêu đặt ra nhằm tập trung xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy và động viên các tầng lớp Nhân dân xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng trên địa bàn tỉnh.

Để quy chế đi vào thực tiễn một cách thiết thực, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị UBND tỉnh, cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, tốt nhất, hiệu quả nhất những nội dung trong quy chế.

Yêu cầu cơ quan UBND tỉnh chủ động phối hợp trong thực quy chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động của MTTQ các cấp nói chung, của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là vừa tình cảm và cũng là trách nhiệm của chính quyền đối với MTTQ các cấp và hệ thống chính trị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đối với các chương trình, cơ chế, chính sách, đối với việc quản lý Nhà nước các cấp, nhất là cấp cơ sở, qua đó, góp phần phát huy nhiệm vụ, vai trò phục Nhân dân của mỗi cán bộ trong hệ thống công quyền. Tron đó, đề nghị MTTQ tỉnh tham gia tích cực, có trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngay sau hội nghị ký kết giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh, hai cơ quan khẩn trương tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện ký kết giữa UBND và Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã nhằm tạo sự thống nhất, sức lan tỏa cũng như hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ phối hợp./.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ...(21/10/2021 3:18 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện...(20/10/2021 9:03 CH)

Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về đổi mới, phát triển và nâng cao...(19/10/2021 8:39 CH)

Thanh Hoá điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới(19/10/2021 7:20 SA)

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão.(14/10/2021 2:57 CH)

4 cấp độ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19(14/10/2021 8:59 SA)

Hội nghị trực tuyến Kỷ niệm ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai.(13/10/2021 2:16 CH)

Hội nghị trực tuyến ký kết và triển khai Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động công...(13/10/2021 10:48 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°