Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành (Công ty Nam Sơn)

Đăng ngày 07 - 10 - 2021
100%

Kích vào các đường liên kết sau để xem nội dung chi tiết:

Công văn tiếp nhận hồ sơ và công khai

Thông báo kèm theo

<

Tin mới nhất

Thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm...(21/10/2021 7:57 SA)

Kết quả lựa chọn đồng thời tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu...(16/10/2021 3:22 CH)

(14/10/2021 2:03 CH)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(14/10/2021 1:58 CH)

công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(11/10/2021 8:02 SA)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(07/10/2021 10:03 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(06/10/2021 7:52 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(06/10/2021 7:47 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°