Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Nông Cống đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Đăng ngày 22 - 10 - 2021
100%

Thực hiện Công văn số 16631/UBND-NN ngày 22/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việclấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Nông Cống đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn "Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới đến năm 2021 huyện Nông cống, tỉnh Thanh Hóa" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau:

<

Tin mới nhất

Thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.(30/11/2021 10:12 SA)

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã kỷ niệm 50 năm thành lập.(29/11/2021 11:08 CH)

Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thường kỳ tháng 11-2021(28/11/2021 10:37 CH)

Hội nghị trực tuyến đối thoại về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.(27/11/2021 12:28 CH)

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11/2021.(26/11/2021 9:31 CH)

Đẩy nhanh tiến độ dự án AEON MALL tại Thanh Hóa(25/11/2021 9:32 CH)

Hội nghị gặp gỡ Châu Âu 2021.(25/11/2021 7:52 CH)

Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh, năm 2022.(24/11/2021 10:33 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°