Thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn)

Đăng ngày 21 - 10 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(22/11/2021 1:47 CH)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(12/11/2021 10:45 CH)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(12/11/2021 10:42 CH)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật xây dựng...(12/11/2021 10:34 CH)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(09/11/2021 2:05 CH)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(09/11/2021 2:03 CH)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất sét làm gạch tuynel...(08/11/2021 8:07 SA)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật xây dựng...(08/11/2021 8:04 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°