Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Hải, huyện Nga Sơn

Đăng ngày 14 - 10 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo về việc đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tổ chức buổi công bố...(22/10/2021 10:41 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn(22/10/2021 10:32 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn(22/10/2021 10:31 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn(22/10/2021 10:30 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn(22/10/2021 10:15 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân(22/10/2021 10:10 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn(21/10/2021 11:19 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trường Sơn, huyện Nông Cống(21/10/2021 11:18 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°