Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS Thịnh Phát)

Đăng ngày 14 - 10 - 2021
100%

Kích vào đây các liên kết sau để xem nội dung chi tiết... 

1. Công văn đề nghị đăng tải

2. Thông báo công khai

3. Đơn xin rút hồ sơ

<

Tin mới nhất

Thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm...(21/10/2021 7:57 SA)

Kết quả lựa chọn đồng thời tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu...(16/10/2021 3:22 CH)

(14/10/2021 2:03 CH)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(14/10/2021 1:58 CH)

công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(11/10/2021 8:02 SA)

Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp...(07/10/2021 10:03 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(06/10/2021 7:52 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...(06/10/2021 7:47 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°