HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ Ba.

Đăng ngày 11 - 10 - 2021
100%

Ngày 11/10/2021, HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ Ba; đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Kỳ họp lần này đã thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các ĐBQH tỉnh khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh trong năm 2021 và cho cả giai đoạn 2021 - 2025, nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Với trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp ý kiến có chất lượng để tiếp tục hoàn thiện và quyết nghị.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe các đại biểu đã nghe đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh các tờ trình để HĐND tỉnh xem xét quyết nghị ban hành 54 nghị quyết, gồm: 2 tờ trình về Quy chế hoạt động và Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 3 nghị quyết về cơ chế, chính sách liên quan đến khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2022 – 2026; kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. 5 nghị quyết về kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn, đó là: Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; dự kiến lần 1 Kế hoạch đầu tư công năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2021; phương án điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021; phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án. Cùng 32 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành ngân sách; rà phá bom mìn, vật nổ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên các địa bàn trọng điểm của tỉnh; các dự án đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống thoát nước, cung cấp nước sạch, công trình chống sạt lở và tiêu thoát lũ, công trình lịch sử văn hóa, trường học, công sở.

Toàn cảnh kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét thông qua 12 nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác, như: Phân cấp, ủy quyền cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C quy mô nhỏ; quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp số 12, Khu kinh tế Nghi Sơn; bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2021; Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, năm học 2021 – 2022...

Tiếp đó, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết những nội dung có liên quan. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng tờ trình, báo cáo các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất cao với những nội dung được trình tại kỳ họp.

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, theo phương châm “Đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao”; kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp; ngay sau kỳ họp này, đồng chí lưu ý HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Giám đốc sở Kế hoạch và Đàu tư Lê Minh Nghĩa trình bày tờ trình liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

Thứ nhất, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng tập thể, cá nhân triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại Kỳ họp, bảo đảm công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra, với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là:

Tiếp tục duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát huy hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo chủ trương, hướng dẫn mới của Trung ương.

Bám sát và kịp thời cập nhật kịch bản tăng trưởng để có giải pháp thiết thực, hiệu quả bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tập trung triển khai tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Chủ động hơn nữa trong việc nghiên cứu, rà soát, đề xuất các chính sách mới để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục các khó khăn, hạn chế, vướng mắc. Tiếp tục rà soát để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân.

Các đại biểu biểu quyết thông Nghị quyết tại kỳ họp lần thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách, cơ cấu lại ngân sách nhằm đảm bảo cân đối và hiệu quả sử dụng ngân sách, đáp ứng nhu cầu cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021. Tập trung cao thực hiện các giải pháp chấn chỉnh quản lý đầu tư và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2021.

Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết… tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đảm bảo tính liên kết vùng hiện đại, đồng bộ; đa dạng hóa các nguồn lực; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra các điểm nhấn, sức bật mới cho phát triển kinh tế - xã hội và các khu đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân sách... Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thật thông thoáng, hấp dẫn để phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Thứ hai, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 ở mức cao nhất; đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa sẽ được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Hai trong tháng 11 năm 2021.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Thứ ba, trên cơ sở Quy chế hoạt động và Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được thông qua tại kỳ họp này; tôi để nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Thứ tư, Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành và chính quyền các địa phương tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, nhất là trong công tác phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động cử tri và Nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị khác của tỉnh. Trước mắt, cần tăng cường công tác phối hợp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh - kỳ họp thường lệ sẽ diễn ra vào cuối năm 2021.

Thứ năm, tiếp ngay sau thành công của Kỳ họp hôm nay, trong 03 ngày từ 12-14/10/2021; Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu HĐND tỉnh cần dành thời gian tham gia đầy đủ các nội dung lớp bồi dưỡng, góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân.

 

<

Tin mới nhất

Phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 10 năm 2021.(22/10/2021 3:18 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba.(13/10/2021 3:42 CH)

HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ Ba.(11/10/2021 3:34 CH)

UBND tỉnh họp báo thường kỳ Quý III năm 2021.(07/10/2021 4:14 CH)

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức(27/09/2021 9:34 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2021: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh 9 tháng đầu năm...(27/09/2021 3:07 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện công tác...(20/09/2021 8:35 CH)

Áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(14/09/2021 8:44 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°