Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc

Đăng ngày 22 - 01 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo điều chỉnh thời gian bán hồ sơ, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và buổi công bố giá...(11/02/2021 6:46 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định(09/02/2021 2:41 CH)

Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương(07/02/2021 4:28 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ba Đình, huyện Nga Sơn(05/02/2021 11:26 SA)

Thông báo tạm dừng thời gian đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Định Hải, huyện Yên Định(04/02/2021 9:08 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Định Tăng, huyện Yên Định(03/02/2021 9:41 SA)

Thông báo tạm dừng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy(03/02/2021 9:40 SA)

Thông báo tạm dừng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa(03/02/2021 9:39 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°