Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên, các Đề án về cán bộ, công chức, trí thức trẻ.

Đăng ngày 20 - 01 - 2021
100%

Sáng ngày 19/01/2021, Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 – 2020 (Đề án 567); Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 500). Dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu Chính phủ (nguồn: chinhphu.vn)

Việt Nam hiện đang ở giai đoạn “dân số vàng” với lực lượng thanh niên khoảng 23.684.000 người, chiếm khoảng 24,3% tổng dân số cả nước. Sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của thanh niên và trách nhiệm thực hiện cơ chế chính sách phát triển thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng thanh niên ngày càng nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước, với bản thân, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và lao động. Nhiều thanh niên trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh giỏi; tỷ lệ trí thức trẻ chiếm lĩnh các đỉnh cao của khoa học công nghệ ngày càng gia tăng; sự tham gia của thanh niên và đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ngày càng được tăng cường.

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam tập trung vào nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập; mục tiêu nâng cao sức khỏe thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên.... Tính đến năm 2020 có 63,03% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương; khoảng 1.000 người được bố trí , quy hoạch vị trí lãnh đạo trong tổ chức khoa học công nghệ; có 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục hướng nghiệp, đạt chỉ tiêu đề ra. Từ năm 2011 đến nay, trung bình mỗi năm Việt Nam đưa được khoảng 80.000 đến 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có 70% là thanh niên. Doanh số cho vay hàng năm của Quỹ quốc gia về việc làm từ 2.200 đến 2.500 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 100.000 lao động, chủ yếu ở khu vực nông thôn, trong đó có khoảng 50% lao động trong độ tuổi thanh niên.

Đối với Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020. Tính đến ngày 31/12/2014, Hội đồng tuyển chọn của 34 tỉnh và Bộ Nội vụ đã nhận được 5.346 hồ sơ của trí thức trẻ đăng ký tham gia Đề án. Bộ Nội vụ đã phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác tuyển chọn Đội viên Đề án thuộc 34 tỉnh với tổng số 500 Đội viên, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra. 500 Đội viên đều được đánh giá đủ điều kiện, tiêu chuẩn để cấp có thẩm quyền bố trí về xã công tác.

Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho 100% cán bộ, công chức trẻ có tuổi đời không quá 30 tuổi tại 2.333 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Theo đó, từ năm 2015 - 2020, có 49 tỉnh thuộc phạm vi Đề án đăng ký nhu cầu bồi dưỡng cho 23.123 cán bộ, công chức trẻ ở xã. Kết quả thực hiện Đề án đã bồi dưỡng được 14.330 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã thuộc phạm vi 42 tỉnh trong phạm vi Đề án, đạt 61,2% nhu cầu bồi dưỡng của địa phương và đạt 98% mục tiêu đề ra.

Đồng chí Lê Đức Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

phát biểu từ điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các Đề án. Đồng thời đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm phát triển công tác thanh niên trong tình hình mới.

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Đức Giang -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định việc thực hiện Chiến lược và các đề án là chủ trương đúng đắn.

Đối với Đề án 567, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện rất nghiêm túc và lựa chọn 15/831 ứng cử viên được đào tạo, bồi dưỡng và bố trí về cơ sở địa phương công tác. Tất cả các ứng viên đã được quan tâm, bồi dưỡng kết nạp Đảng, một số đồng chí được quy hoạch vào nguồn cán bộ.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả Đề án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Đề án, mở rộng đối tượng, vùng miền núi; Tăng cường nguồn lực cho cán bộ làm công tác thanh niên các địa phương để thực hiện nhiệm vụ; Các bộ, ngành trung ương quan tâm kinh phí để Đề án, Kế hoạch thực hiện có hiệu quả, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh niên cống hiến phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013 - 2020 và Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020. Đồng chí yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương tại hội nghị để có các giải pháp khắc phục các hạn chế, xây dựng chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025; tiếp tục tham mưu Chính phủ xem xét cho chủ trương xây dựng và triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2021 - 2025. Các nội dung bồi dưỡng cần bảo đảm ngắn gọn, chuyên sâu, tập trung vào nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công chức trẻ phù hợp với từng vùng miền, nhất là nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin. Các ngành, địa phương nghiên cứu quan tâm thu hút đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi, lưu ý cách làm mới, huy động nhiều nguồn lực tạo đột phá để Đề án triển khai đạt hiệu quả. Bộ Nội vụ đôn đốc các địa phương bố trí sử dụng, đào tạo, xét tuyển phù hợp, đúng quy định pháp luật đối với đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện./.

 

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.(26/02/2021 10:42 CH)

Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh họp nghe Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn...(19/02/2021 8:32 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021” tại thị xã Nghi...(18/02/2021 1:45 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người lao...(17/02/2021 8:48 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thăm, chúc tết Khu cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục...(09/02/2021 7:49 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chúc Tết các bệnh viện.(09/02/2021 7:45 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi thăm, chúc tết một số đơn vị trên địa bàn TP. Thanh Hóa.(08/02/2021 2:53 CH)

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp...(04/02/2021 3:47 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°