Thông báo về thay đổi thời gian tổ chức đấu giá tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn

Đăng ngày 13 - 01 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Đăng tải các thông báo đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh HLC(15/01/2021 3:56 CH)

Thay đổi thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa(15/01/2021 3:49 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Định Hải, huyện Yên Định(15/01/2021 3:47 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Thái, huyện Yên Định(15/01/2021 3:46 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn(15/01/2021 3:43 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy(13/01/2021 9:41 CH)

Thông báo về thay đổi thời gian tổ chức đấu giá tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn(13/01/2021 9:36 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa(13/01/2021 9:34 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°