Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

Đăng ngày 12 - 01 - 2021
100%

Chiều ngày 11/01/2021, đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị có nhiều thành tích

trong chỉ đạo, thu ngân sách Nhà nước năm 2020.

Năm 2020 Ngành Thuế Thanh Hóa đã thực hiện thu ngân sách Nhà nước được 20.144 tỷ đồng, đạt 107,6% dự toán Bộ Tài chính giao, 103% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 105,6% so cùng kỳ.

Kết quả đạt được bởi ngành Thuế đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, chủ động, chỉ đạo có tập trung, trọng điểm. Năm 2020 ngành Thuế Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo rà soát, phân tích, đánh giá thu ngân sách theo đơn vị, lĩnh vực thu; giao dự toán pháp lệnh, dự toán phấn đấu và dự toán hàng quý kịp thời để các phòng, chi cục thuế chủ động đề ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành thu ngân sách. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt các giải pháp quản lý thu, hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn của dịch bệnh COVID -19 theo Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ.

Ngành Thuế Thanh Hóa cũng đã chủ động tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước tỉnh tổ chức hội nghị với các sở, ban, ngành và các nhà đầu tư nợ đọng tiền sử dụng đất để tháo gỡ những vướng mắc và yêu cầu nhà đầu tư cam kết nộp tiền sử dụng đất nợ đọng trong năm 2020. Chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyển địa phương và ban chỉ đạo thu ngân sách chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị

Cùng với đó, Ngành Thuế đã tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo hình thức điện tử, trực tuyến, như: Gửi văn bản đến người nộp thuế qua hệ thống điện tử SIE; hỗ trợ qua điện thoại, trả lời văn bản. Tổ chức 15 lớp tập huấn về các nội dung chính sách thuế mới kết hợp đối thoại với doanh nghiệp, giải đáp các vướng mắc thủ tục hành chính thuế...

Năm 2021, Ngành Thuế Thanh Hóa tập trung triển khai công tác hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước đã được được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao là 16.372 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức Ngành Thuế Thanh Hóa đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2020. Đồng thời, đề nghị Ngành Thuế chủ động, kịp thời triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước ngay từ đầu năm; thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa, các chi cục thuế khu vực và các huyện, thị xã, thành phố động viên cán bộ, công chức khẩn trương vào cuộc chống tiêu cực toàn diện, sắp xếp bộ máy làm việc hiệu quả. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chính sách, pháp luật lĩnh vực thuế mới ban hành; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách, minh bạch các thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế về chính sách thuế; thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý thuế và chống thất thu thuế trên địa bàn. Nghiên cứu, tham mưu cho Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách về thuế để tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh thuận lợi, phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành một cách toàn diện công tác thu ngân sách Nhà nước; đồng thời phối hợp với Ngành Thuế thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; khai thác mọi tiềm năng để tăng thu ngân sách.

Cơ quan Thuế phải thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế văn hóa công sở, nhất là quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng công khai, minh bạch, trên cơ sở đó điều chỉnh, phân công công tác rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và phù hợp với năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm cho cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ thuế đáp ứng yêu cầu quản lý tiến tiến, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nghiệp

có nhiều thành tích trong công tác nộp ngân sách Nhà nước năm 2020.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 18 đơn vị, 12 doanh nghiệp có nhiều thành tích trong chỉ đạo, thu ngân sách và nộp ngân sách Nhà nước năm 2020./.

 

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh thăm một số mô hình vườn cây ăn quả và khảo sát chiến khu Ngọc Trạo trên địa...(15/01/2021 8:52 CH)

Hội nghị tổng kết ngành Khoa học Công nghệ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.(15/01/2021 3:36 CH)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo dự thảo Quyết định ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản cát, sỏi lòng...(15/01/2021 3:10 CH)

UBND tỉnh làm việc trực tuyến với Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á.(12/01/2021 10:06 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.(12/01/2021 10:03 SA)

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021.(11/01/2021 10:56 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các dự án xử lý rác thải tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Đông Sơn.(09/01/2021 7:45 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm việc với Đoàn doanh nghiệp ASHICO-SNP-MOL về Dự án đầu...(08/01/2021 7:26 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°