Thanh Hóa phê duyệt Chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025.

Đăng ngày 14 - 09 - 2020
100%

Ngày 14/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3787/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025.

Ảnh minh họa

Nhiệm vụ Chương trình được đặt ra gồm: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyền thông về bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động để cán bộ các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường và có hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường. Đồng thời, xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả để tuyên truyền và hướng dẫn cán bộ, người dân làm theo.

Theo Quyết định, các đơn vị liên quan được giao thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể như: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực: Chi cục Bảo vệ môi trường) các nhiệm vụ chính: Cung cấp thông tin, tài liệu giúp cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường; phối hợp mở các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường cho các đối tượng là các báo cáo viên, đoàn viên, hội viên của các Sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường theo chủ đề của các sự kiện về môi trường hằng năm. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp thực hiện tốt các nội dung của chương trình phối hợp. Tạo điều kiện thuận lợi để các Sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện các Chương trình, dự án do đơn vị đề xuất; hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia và các nguồn lực khác cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể nhằm đảm bảo yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ môi trường hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2021- 2025./.

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn...(22/09/2020 6:26 CH)

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 5(16/09/2020 7:32 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi...(16/09/2020 6:06 CH)

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho...(15/09/2020 4:42 CH)

03 cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”.(15/09/2020 4:39 CH)

Thanh Hóa phê duyệt Chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững...(14/09/2020 6:59 CH)

Tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tòa án.(11/09/2020 3:16 CH)

Thanh Hóa được Tổ chức Terre des Hommes, Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ Dự án “Dạy nghề và giải...(11/09/2020 11:28 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°