Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXVI.

Đăng ngày 06 - 08 - 2020
100%

Sáng ngày 06/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc.

Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, cùng 296 đại biểu đại diện cho gần 10.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Quảng Xương.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân huyện Quảng Xương đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện thành công, đạt và vượt kế hoạch 27/27 chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.

Huyện Quảng Xương cũng thực hiện thành công 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm đã đề ra gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ cao; hợp tác liên kết trong sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới; Chương trình đẩy mạnh đô thị hóa; Chương trình phát triển kinh tế dịch vụ du lịch; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 15,5%, đạt mục tiêu đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52 triệu đồng/người/năm, vượt 7 triệu đồng so với mục tiêu. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành Nông - lâm - thủy sản là 3,5%, đạt mục tiêu đại hội. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành đến năm 2020 đạt 3.335 tỷ đồng, tăng 625 tỷ đồng so với năm 2015. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng năm 2020 đạt 6.015 tỷ đồng, tăng 3.665 tỷ đồng so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 20,7%, vượt mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ năm 2020 đạt 5.405 tỷ đồng, tăng 3.526 tỷ so với năm 2015. Giá trị xuất khẩu chính ngạch năm 2019 đạt 27 triệu USD, tăng 16 triệu USD so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.441 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo được tăng cường chỉ đạo, kết quả đã giảm từ 7,3% trong năm 2015 xuống còn 1,9%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện; chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Công tác Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tiến bộ, không có bệnh dịch lớn xảy ra; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới nội dung và phương thức. Huyện đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết kịp thời đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, huyện Quảng Xương tập trung khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

Đồng chí Lê Huy Kỳ - Quyền Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương phát biểu khai mạc đại hội.

Để đạt được mục tiêu đó, huyện Quảng Xương tập trung thực hiện 4 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, hình thành các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Chương trình phát triển đô thị gắn với đầu tư hạ tầng du lịch; Chương trình nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hai khâu đột phá cũng được thực hiện đó là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng; cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; Xây dựng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông.

Phấn đấu hoàn thành 29 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 16% trở lên; Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 75 triệu đồng trở lên; Sản lượng lương thực bình quân hàng năm giữ ổn định 75 nghìn tấn; Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2021 - 2025 là 30.000 tỷ đồng trở lên; Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm là 15% trở lên; Tỷ lệ xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao 100%; xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu 20% trở lên; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến đạt từ 80% trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm trên 1,5%; Tổng số đảng viên được kết nạp thời kỳ 2021 - 2025 đạt 1.000 đảng viên trở lên...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ huyện Quảng Xương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Toàn cảnh Đại hội.

Đồng chí lưu ý một số vấn đề để Đại hội thảo luận cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần làm rõ hơn nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội sẽ quyết định: Trước hết, huyện cần nghiên cứu kỹ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để bổ sung điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương và các quy hoạch khác trên địa bàn huyện, bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với quy hoạch của tỉnh, tạo sự kết nối trong phát triển kinh tế - xã hội, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện, đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế.

Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng hiện đại, bền vững gắn với giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái. Thu hút các dự án công nghiệp để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, nhất là các dự án chế biến sản phẩm nông nghiệp, các dự án sử dụng nhiều lao động nhằm giải quyết việc làm. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống; thực hiện có hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

Chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững thành tích trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh; đẩy mạnh đào tạo nghề, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho huyện và cho tỉnh; tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông. Chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chiều cùng ngày và ngày 07/8/2020; đại hội tiếp tục làm việc và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động...(22/09/2020 10:03 CH)

HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 13.(21/09/2020 7:55 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.(18/09/2020 5:11 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải.(18/09/2020 5:04 CH)

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.(10/09/2020 7:06 CH)

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung...(31/08/2020 3:59 CH)

Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19(28/08/2020 7:33 SA)

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử(27/08/2020 6:33 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°