Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2020.

Đăng ngày 04 - 08 - 2020
100%

Sáng ngày 04/8/2020, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng các Đoàn thể, Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 và dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, dự thảo Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Theo đó, trong bối cảnh dịch COVID-19 cơ bản được khống chế và kiểm soát chặt chẽ trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục được phục hồi và có bước phát triển tích cực; nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ như: sản lượng thủy sản tăng 6,8%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,6%; thu ngân sách nhà nước tăng 3,8%; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 54,6% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 5,9%; xuất khẩu tăng 10,7%; khách du lịch tăng 53,6%; tổng thu du lịch tăng 30,1%...Các chế độ chính sách, an sinh xã hội, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Đặc biệt, ngày 17/7/2020, Bộ Chính trị đã họp và đồng ý ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Thanh Hóa trong vùng và cả nước; có ý nghĩa quan trọng cho tỉnh ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, hoạt động kinh tế - xã hội còn một số ngành, lĩnh vực gặp khó khăn, kết quả thực hiện tháng 7 giảm so với cùng kỳ: xuất khẩu lũy kế 7 tháng đầu năm 2020 giảm 6,2%; khách du lịch lũy kế giảm 27,3%; tổng thu du lịch lũy kế giảm 29,2%; doanh thu vận tải lũy kế giảm 6,4%; doanh nghiệp thành lập mới lũy kế giảm 4,2%...

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 nêu rõ những kết quả giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh có 25/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, có 01 chỉ tiêu là GRDP bình quân đầu người không đạt kế hoạch. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 là: Phát huy tiềm năng, thế mạnh và khát vọng thịnh vượng; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng, công nghiệp – xây dựng là trung tâm; dịch vụ là quan trọng; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế; tăng cường ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội và đời sống của nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước – một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 năm đạt 11% trở lên; cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP năm 2025: Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 5,9%; công nghiệp xây dựng chiếm 53,8%, dịch vụ chiếm 30,5%, thuế sản phẩm chiếm 9,8%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 5.200 USD trở lên…

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội nghị.

Gợi ý thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng đề nghị các đại biểu tập trung vào bàn “nhiệm vụ kép”, đưa ra giải pháp cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực để vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương phân tích các khó khăn của ngành về các dự án khánh thành chào mừng Đại hội Đảng như: Dự án xi măng Long Sơn (đã lắp đặt được 50% nhưng chưa khó đạt tiến độ); Dự án Năng lượng điện mặt trời tại Nghi Sơn; Dự án ô tô VEAM…

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị ngay sau khi khống chế được đại dịch COVID-19, tỉnh sẽ tổ chức Đoàn đi xúc tiến du lịch tại các tỉnh trong nước. Đề nghị cho ngành rà soát Khu du lịch Bến En, Sầm Sơn, Pù Luông để có kế hoạch đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Bản đồ Khu du lịch trọng điểm Quốc gia.

Đồng chí Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phân tích về Dự án ô tô VEAM, sở, ngành nên nghiên cứu xem xét lại, tìm phương án kết hợp với đối tác có thương hiệu để tiếp tục thực hiện dự án có kết quả tốt. Đồng chí lưu ý về chế độ báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh chưa đạt nội dung báo cáo; cách tham gia ý kiến của các ngành vào những nội dung lớn của tỉnh còn chưa rõ ràng, chưa thể hiện quan điểm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, hầu hết các dự án đều không triển khai được đa phần nguyên do yếu tố giải phóng mặt bằng. Do vậy, đề nghị các sở, ngành, địa phương phải tập trung, nỗ lực, quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết từ đầu năm đến giờ trên địa bàn tỉnh có 07 vụ cháy rừng, tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt công tác phòng chống thiên tai, tuy nhiên qua kiểm tra, đồng chí lưu ý còn mốt số huyện chưa chuẩn bị tốt công tác vật tư cho phòng chống thiên tai. Đồng chí cho rằng ngoài vấn đề về giải phóng mặt bằng, các dự án bị chậm là do vướng thủ tục hành chính, do vậy cần rà soát lại các dự án và có chỉ đạo tháo gỡ. Về kế hoạch 5 năm 2021- 2026, đồng chí lưu ý đơn vị soạn thảo rà soát, cập nhật thêm số liệu.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong tháng 7 vừa qua tỉnh có dấu ấn đặc biệt là được Bộ Chính trị đồng ý ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, có ý nghĩa quan trọng cho tỉnh ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Ngoài ra tỉnh đạt được những kết quả tốt: Một số sản phẩm công nghiệp tăng, du lịch tháng 7 có sự tăng đột phá so với cùng kỳ, thu ngân ngân sách đạt khá, thuế xuất nhập khẩu giữ được đà tăng trưởng, tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình kích cầu du lịch, tổ chức thành công kỳ thi vào lớp 10, tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, hỗ trợ kịp thời các gói an sinh xã hội, tình hình an ninh trật tự được giữ vững trước và trong Đại hội Đảng các địa phương. Về hạn chế, cần bổ sung: thời gian qua thời tiết khắc nghiệt, không mưa trong hơn 2 tháng, gây chống hạn trên diện rộng, ảnh hưởng đến giá trị sản xuất, tăng trưởng của ngành nông nghiệp; ngành giầy da, may mặc tiếp tục gặp khó khăn; các hoạt động dịch vụ vừa được khôi phục lại gặp “làn sóng dịch COVID-19” lần 2; sự bùng phát dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng sâu tới phát triển kinh tế của tỉnh; công tác GPMB tại một số địa phương chưa đạt kết quả tốt như Nghi Sơn…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tập trung chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão; yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh trực tiếp đi kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh tình hình địa phương mình phụ trách. Chú ý công tác phòng trừ sâu bệnh. Giao ngành nông nghiệp có tham mưu chỉ đạo kịp thời khi có tình huống xảy ra. Về chăn nuôi, yêu cầu vừa đảm bảo tái đàn, vừa phòng chống hiệu quả dịch tả lợn Châu Phi. Chỉ đạo hoàn thành công tác vụ mùa.

Giao Sở Công Thương báo cáo, đề xuất các doanh nghiệp để hưởng lợi từ Hiệp định EVFTA; đối với các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh phải có tập trung để duy trì sản xuất. Rà soát lại các cụm công nghiệp để xem xét, nghiên cứu tập trung đầu tư đối với các dự án đảm bảo tiến độ thực hiện, đối với các cụm công nghiệp không đảm bảo tiến độ có thể nghiên cứu thu hồi. Về kích cầu du lịch, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị sẵn phương án, khi nào kiểm soát được dịch bệnh thì sẽ tổ chức các hội nghị, kế hoạch xúc tiến du lịch. Tập trung hỗ trợ đầu tư cho các dự án đầu tư công, trong đó tập trung chỉ đạo các dự án đã có cam kết. Các ngành Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường phải nghiên cứu, tập trung giải quyết thủ tục hành chính rút ngắn các thời gian xử lý. Đối với các dự án đầu tư công, nghiên cứu thu hồi vốn đối với các dự án chậm tiến độ; yêu cầu chủ đầu tư phải đôn đốc, đảm bảo tiến độ dự án. Khẩn trương giao kế hoạch giải ngân các dự án được Chính phủ bổ sung vốn. Thống nhất bổ sung Dự án sản xuất sợi gai (tại Cẩm Thủy) vào nhóm Dự án khánh thành Chào mừng đại hội Đảng.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo về các vướng mắc, khó khăn trong vấn đề đất đai. Tăng cường thực hiện các giải pháp tăng thu, các khoản chi chưa cần thiết. Yêu cầu bên mời thầu của các dự án phải chủ động đề xuất giải pháp thực hiện đôn đốc thu. Tiếp tục triển khai các dự án đấu giá. Tổ chức tốt kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, đây là kỳ thi có nhiều điểm mới trong năm nay, yêu cầu các lực lượng chức năng và các ngành, địa phương liên quan phải phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức kỳ thi đạt kết quả tốt, an toàn, an ninh, trật tự. Tiếp tục triển khai có hiệu quả về các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo có các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, đến tháng 9/2020 phải triển khai xong từ cấp xã đến cấp tỉnh. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ về quốc phòng an ninh, trật tự xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng. Tiếp tục quản lý tốt xuất nhập cảnh. Các sở, ban, ngành đấu mối với các bộ, ngành để đưa các dự án lớn của tỉnh vào kế hoạch trung hạn.

Về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, dự thảo Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất thông qua.

Ngoài ra, trong tháng 8, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức  Hội nghị: về đầu tư các dự án giao thông, Dự án nguồn vốn ODA, Dự án GPMB tại thị xã Nghi Sơn, Chuyên đề thu ngân sách, các dự án đã chấp thuận đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2020./.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động...(22/09/2020 10:03 CH)

HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 13.(21/09/2020 7:55 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.(18/09/2020 5:11 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải.(18/09/2020 5:04 CH)

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.(10/09/2020 7:06 CH)

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung...(31/08/2020 3:59 CH)

Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19(28/08/2020 7:33 SA)

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử(27/08/2020 6:33 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°