Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng ngày 12 - 08 - 2020
100%

Sáng ngày 12/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Tham dự đại hội, có các đồng chí: Lê Huy Ngọ - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; các đồng chí nguyên là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương qua các thời kỳ.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phát - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Diện - Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng và 268 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11.000 Đảng viên trên địa bàn thị xã.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều kế hoạch, chương trình để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Kết quả, có 23/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 29,9%, vượt mục tiêu đại hội, cao nhất so với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Quy mô giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 80.455 tỷ đồng, gấp 3,7 lần năm 2015; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 48 triệu đồng/người, gấp 2,6 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản năm 2020 ước chiếm 2,2%, giảm 5% so với năm 2015; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 91,3%, tăng 7,5% so với năm 2015; ngành dịch vụ chiếm 6,5%, giảm 2,5% so với năm 2015. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng lao động nông, lâm, thủy sản từ 36,3% năm 2015 xuống còn 25,3% năm 2020; tăng tỷ trọng lao động công nghiệp, xây dựng và dịch vụ từ 63,7% năm 2015 lên 74,7% năm 2020.

Chương trình phát triển đô thị được cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả cao, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của huyện nhanh và bền vững, từng bước đầu tư xây dựng đô thị huyện Tĩnh Gia đồng bộ, hiện đại. Năm 2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định công nhận Khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại III; năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chung đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035; Bộ Xây dựng ban hành Quyết định công nhận toàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại IV; ngày 22/4/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH14 về thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa - mở ra bước ngoặt mang tính lịch sử của huyện Tĩnh Gia.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Phong trào thể dục - thể thao quần chúng phát triển mạnh; thể thao thành tích cao được quan tâm chỉ đạo và luôn đứng trong nhóm đầu của tỉnh. Chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn được nâng lên rõ rệt, nằm trong tốp 10 toàn tỉnh.

Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm, đặc biệt là đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả...

Đồng chí Trần Văn Hải - Bí thư Thị ủy thị xã Nghi Sơn

phát biểu khai mạc Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương – Đổi mới - Phát triển”, bước vào nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân thị xã Nghi Sơn phấn đấu đến năm 2025, xây dựng thị xã Nghi Sơn - KKTNS trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực, đến năm 2030 trở thành một trung tâm kinh tế, đô thị ven biển trọng điểm của cả nước. Đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 19%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng, giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2025 đạt 100 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 đạt 242.000 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp mới được thành lập giai đoạn 2021-2025 là 900 doanh nghiệp. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 82%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80%, giải quyết việc làm mới 25.000 lao động, tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 100% (trong đó, tỷ lệ dân số được dùng nước sạch đến năm 2025 đạt 95%)..., tổng số đảng viên kết nạp thời kỳ 2021-2025 đạt 750 đảng viên mới trở lên, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt 80% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành quả trong nhiệm kỳ vừa qua mà Đảng bộ thị xã Nghi Sơn đã đạt được.

Đồng chí nhấn mạnh, thị xã Nghi Sơn là địa phương nằm trên trục giao lưu Bắc - Nam của đất nước, có vị trí trọng yếu về kinh tế, quân sự và đối ngoại, với KKTNS là 1 trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước, có dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Cảng biển Nghi Sơn, những nhà máy, khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị…, những năm qua, thị xã Nghi Sơn đã có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Nghi Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Tĩnh Gia, là dấu mốc đáng tự hào, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Đây là tiền đề quan trọng, mở ra cho Nghi Sơn thời cơ, vận hội mới, để tiếp tục bứt phá trở thành một trung tâm kinh tế, đô thị ven biển trọng điểm của cả nước.

Trên cơ sở đó, đồng chí nêu thêm một số nội dung để đại hội cùng thảo luận thống nhất và tổ chức thực hiện, gồm: Một là, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn cần bám sát định hướng chính trị, Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, mở rộng; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết, làm cơ sở để kêu gọi đầu tư và quản lý đô thị; bảo đảm có tư duy đổi mới, tìm ra những giải pháp đột phá về thể chế, về môi trường đầu tư kinh doanh nhằm phát huy tốt hơn nữa nền tảng hiện có, liên kết chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất với tổng thể phát triển chung của tỉnh, với các đô thị trong nước, hướng đến khu vực và quốc tế; có cơ chế, chính sách phù hợp thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống hạ tầng kỹ thuật then chốt, các dự án hạ tầng xã hội, khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn mở rộng, các xã phía Đông Bắc và phía Tây Nghi Sơn để từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo sức hấp dẫn mới thu hút đầu tư vào thị xã, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Hai là, Nghi Sơn còn nhiều xã phía Tây và phía Đông Bắc là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, cùng với phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển đột phá khu phía Đông, phát triển mạnh khu phía Nam, tạo động lực lan tỏa phát triển nhanh khu Đông Bắc, phát triển rõ nét khu phía Tây, bảo đảm cho đô thị Nghi Sơn phát triển bền vững. Đây là nhiệm vụ chính trị rất cao, cũng chính là nguyện vọng và đòi hỏi chính đáng của Nhân dân; vừa là thách thức đối với Đảng bộ và Nhân dân thị xã. Đòi hỏi các cấp uỷ đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân thị xã Nghi Sơn phải “quyết tâm trong ý trí, quyết liệt trong hành động”, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp chính trị, kinh tế, hành chính và công tác cán bộ, tạo bước phát triển mạnh mẽ về sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; tạo lập được môi trường chính trị, xã hội, đô thị ổn định, lành mạnh; xây dựng con người phát triển toàn diện, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội.

Ba là, với chức năng là trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ ven biển, Đảng bộ thị xã phải quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo định hướng của tỉnh “phát triển công nghiệp - xây dựng là trọng tâm, dịch vụ là quan trọng”, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác và phát huy tốt các lợi thế cạnh tranh, tiềm năng khác biệt và cơ hội nổi trội, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản, công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với khai thác có hiệu quả Cảng biển Nghi Sơn; phát triển hợp lý các ngành công nghiệp nhẹ, da giày và tiểu thủ công nghiệp, để công nghiệp thực sự là trụ cột của thị xã.

Chú trọng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư và doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị và triển khai các dự án, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của thị xã trong những năm tới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý đô thị, trật tự xây dựng; xử lý triệt để các điểm bức xúc ô nhiễm do chất thải, nước thải của các cơ sở sản xuất, bảo đảm chất lượng môi trường đô thị lành mạnh, tạo điều kiện phát triển toàn diện và bền vững.

Phải tạo đột phá về chất lượng và cơ cấu sản phẩm dịch vụ; phát huy lợi thế của Cảng biển Nghi Sơn, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt và đường kết nối với Cảng hàng không Thọ Xuân để phát triển mạnh các loại hình dịch vụ cảng biển, logictics, vận tải, xuất nhập khẩu…, trở thành đầu mối giao lưu, trao đổi hàng hóa trong tỉnh, khu vực và quốc tế. Sắp xếp mạng lưới thương mại, dịch vụ gắn với quy hoạch phát triển đô thị; nhanh chóng tạo lập và phát triển các thị trường bất động sản, vốn, khoa học công nghệ, lao động,... Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển ngành du lịch, nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, tâm linh; tăng cường xã hội hóa đầu tư hạ tầng dịch vụ du lịch; quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư vào khu du lịch biển Hải Hòa; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, có cơ chế, chính sách để thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các trung tâm vui chơi, giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe, trung tâm mua sắm, bán hàng lưu niệm,... phục vụ du khách thăm quan, nghỉ dưỡng, mua sắm làm quà lưu niệm, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, để du lịch đóng góp lớn cho phát triển kinh tế của thị xã.

Quan tâm khuyến khích phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp an toàn, nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ; nhanh chóng hình thành vùng nông nghiệp chuyên canh sản xuất các sản phẩm đặc trưng, có thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, nhất là rau an toàn, cây ăn quả, trồng hoa. Khuyến khích ngư dân hiện đại hóa tàu thuyền phát triển đánh bắt xa bờ, nâng cao chất lượng bảo quản, chế biến, để hình thành chuỗi giá trị từ khai thác bảo quản, chế biến đến tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hải sản tại chỗ, chất lượng cao và xuất khẩu.

Tập trung chỉ đạo các xã còn lại khẩn trương rà soát, tự đánh giá các tiêu chí chưa đạt nông thôn mới, để có biện pháp phù hợp và phân công trách nhiệm cụ thể, bảo đảm hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới đúng kế hoạch. Quan tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao, gắn với phát triển đô thị, chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân, đưa nông thôn, đô thị thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Bốn là, đẩy mạnh xã hội hóa, tạo chuyển biến nhanh, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng trên địa bàn; coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của quê hương, khơi dậy niềm tự hào, biến truyền thống thành nguồn lực quan trọng để xây dựng thị xã phát triển bền vững. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường ứng dụng thành tựu của khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phục vụ đời sống Nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn triệt để, quyết tâm không để đại dịch Covid-19 và dịch bệnh lớn lây lan trên địa bàn. Tăng cường bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Năm là, phải coi tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Cần chủ động xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ cấp huyện; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Giữ vững ổn định chính trị để phục vụ phát triển. Thực hiện phương châm an ninh, an toàn và an dân trên khắp các địa bàn của huyện, bảo đảm môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Nắm chắc tình hình và chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh nội bộ, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tuyệt đối không để hình thành điểm nóng. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, tồn đọng, bức xúc kéo dài và các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thật sự phát huy dân chủ chủ - nhất là dân chủ ở cơ sở.

Sáu là, để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, vấn đề then chốt là phải xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện để mỗi đảng bộ, chi bộ đủ sức lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Chiều cùng ngày và ngày 13/8/2020; đại hội tiếp tục làm việc và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động...(22/09/2020 10:03 CH)

HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 13.(21/09/2020 7:55 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.(18/09/2020 5:11 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải.(18/09/2020 5:04 CH)

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.(10/09/2020 7:06 CH)

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung...(31/08/2020 3:59 CH)

Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19(28/08/2020 7:33 SA)

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử(27/08/2020 6:33 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°