Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đăng ngày 01 - 08 - 2020
100%

Ngày 31/7/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí: Chu Phạm Ngọc Hiển – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hoàng Văn Hoằng - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kì; các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện cùng 284 đảng viên ưu tú đại diện hơn 12.000 đảng viên trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, các lực lượng vũ trang huyện Hoằng Hóa đã nỗ lực khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là cấp ủy huyện đã ban hành 16 nghị quyết (trong đó có 6 nghị quyết chuyên đề), 23 chỉ thị và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ đã đề ra, giành được thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nổi bật là 28/29 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 14,65%, vượt mục tiêu đại hội (14,5%), trong đó ngành dịch vụ có mức tăng trưởng 18,47%, công nghiệp - xây dựng 17,55%, nông - lâm - thủy sản 3,11%. Quy mô giá trị sản xuất (theo giá so sánh) năm 2020 ước đạt 16.386 tỷ đồng, gấp 1,98 lần so với năm 2015; theo giá hiện hành năm 2020 ước đạt 25.879 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế tưởng như khó có thể hoàn thành nhưng kết quả đạt được hết sức thuyết phục, trở thành điểm nhấn trong nhiệm kỳ.

Đặc biệt, huyện Hoằng Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Năm 2020, huyện đã xây dựng, chỉnh trang các công trình trên địa bàn theo hướng đô thị và hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch điều chỉnh mở rộng thị trấn Bút Sơn và đô thị Hải Tiến, triển khai lập quy hoạch chung các đô thị Thịnh - Lộc, Phú – Quý. Đây là cơ sở quan trọng để định hướng và tập trung đầu tư xây dựng phát triển đô thị của huyện trong thời gian tới.

Công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Trên lĩnh vực lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển theo hướng xã hội hóa, chuẩn hóa và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt được thành tích xuất sắc trong dạy và học. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám, chữa bệnh cho Nhân dân ngày càng được nâng lên. Du lịch sinh thái biển Hải Tiến phát triển tốt, đạt được kết quả ấn tượng; được UBND tỉnh đưa vào hệ thống du lịch cấp tỉnh, thu hút nguồn vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên... Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50,2 triệu đồng, vượt mục tiêu đại hội (41 triệu đồng) gấp 2,01 lần so với năm 2015…

Đồng chí Lê Xuân Thu - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa

 phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm hành động: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển; Đảng bộ huyện Hoằng Hóa tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chủ động, sáng tạo, thu hút đầu tư, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc; phấn đấu đến năm 2025 là huyện trong tốp dẫn đầu của tỉnh và trở thành thị xã trước năm 2030.

Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đề ra 29 chỉ tiêu chủ yếu ở các lĩnh vực, trong đó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15%; thu nhập bình quân đầu người/năm đến 2025 đạt 70 triệu đồng; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2025 đạt 190 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2020-2025 đạt 30.000 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2025 có 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Đảng bộ lựa chọn 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ, gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; Chương trình phát triển công nghiệp, đô thị; Chương trình phát triển du lịch; Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của huyện giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, xác định rõ 2 khâu đột phá về phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng giao thông; đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là giải phóng mặt bằng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành quả trên nhiều lĩnh vực của huyện Hoằng Hóa trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Song, đồng chí cũng nêu một số hạn chế còn tồn tại, đó là: tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; môi trường đầu tư kinh doanh chưa được cải thiện rõ nét, tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; chưa thu hút được các dự án công nghiệp quy mô lớn để tạo sự lan tỏa, bứt phá trong tăng trưởng kinh tế của huyện; trong nông nghiệp, việc phát triển nông nghiệp sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Một số mặt hoạt động văn hóa - xã hội chậm chuyển biến. An ninh trật tự ở một số xã ven biển và một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền còn hạn chế. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số cơ sở hiệu quả chưa cao, chưa tập hợp được đông đảo nhân dân tham gia…

Toàn cảnh Đại hội.

Đồng chí cũng thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình tại đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27. Các mục tiêu, nhiệm vụ đã thể hiện rõ ý chí và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Hoằng Hóa trong thời gian tới. Đồng thời, nhấn mạnh và gợi ý một số vấn đề mang tính chiến lược, đột phá để Đại hội quan tâm trong quá trình thảo luận:

Một là, Với lợi thế về vị trí địa lý nằm ở trung tâm vùng đồng bằng ven biển, liền kề với TP. Thanh Hóa, có nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch đang hình thành. Định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa và đô thị hóa vừa là yêu cầu, vừa là hướng đi tất yếu của huyện trong giai đoạn tới để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đề ra. Trước mắt, huyện Hoằng Hóa cần phối hợp chặt chẽ với các ngành cấp tỉnh để cập nhật, hoàn chỉnh quy hoạch vùng huyện. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án phát triển công nghiệp và dịch vụ, nhất là phát triển Khu công nghiệp Bắc thành phố Thanh Hóa, các Cụm công nghiệp và các dự án du lịch biển.

Hai là, phải quan tâm khuyến khích phát triển các sản phẩm nông nghiệp an toàn, nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ, sớm quy hoạch và phát triển vùng nông nghiệp chuyên canh sản xuất các loại rau, củ, quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ trực tiếp nhu cầu tiêu dùng chất lượng cao của du khách và thị trường thành phố Thanh Hóa. Quan tâm vận dụng có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh để phát triển cả nuôi trồng và khai thác thủy sản; khuyến khích ngư dân hiện đại hóa tàu thuyền phát triển đánh bắt xa bờ, nâng cao chất lượng bảo quản, chế biến, đảm bảo hình thành chuỗi giá trị từ khai thác bảo quản, chế biến đến tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hải sản tại chỗ, chất lượng cao.

Ba là, phải tạo đột phá về chất lượng và cơ cấu sản phẩm du lịch, dịch vụ, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản khắc phục được tính mùa vụ của du lịch biển. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách của huyện để thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các trung tâm vui chơi, giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe, trung tâm mua sắm, bán hàng lưu niệm. Tập trung phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nghiên cứu có cơ chế khuyến khích hình thành các khu chế tác các sản phẩm du lịch, các sản phẩm mang thương hiệu đặc trưng của Hoằng Hóa.

Bốn là, tập trung huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, gắn xây dựng nông thôn mới nâng cao với thực hiện đô thị hóa, phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện Hoằng Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 và trở thành thị xã trước năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Năm là, cùng với tập trung phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa cần tiếp tục quan tâm quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm triển khai có hiệu quả chủ trương xã hội hóa y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Sáu là, tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bảy là, để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, cần phải tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn kết công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội làm cho toàn Đảng bộ và nhân dân quán triệt, thống nhất và tích cực triển khai mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chiều cùng ngày và ngày 01/8/2020; đại hội tiếp tục làm việc và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

 

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động...(22/09/2020 10:03 CH)

HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 13.(21/09/2020 7:55 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.(18/09/2020 5:11 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải.(18/09/2020 5:04 CH)

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.(10/09/2020 7:06 CH)

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung...(31/08/2020 3:59 CH)

Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19(28/08/2020 7:33 SA)

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử(27/08/2020 6:33 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°