Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa

Đăng ngày 08 - 07 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc(04/12/2020 3:02 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc(04/12/2020 2:50 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa(04/12/2020 2:49 CH)

Thông báo đính chính thời gian chốt hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung(03/12/2020 3:18 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa(03/12/2020 3:16 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương(03/12/2020 3:15 CH)

Thông báo đính chính phụ lục thông báo số 76/TB-LS ngày 23/11/2020 của Công ty đấu giá hợp danh...(02/12/2020 9:15 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Định, huyện Quảng Xương(02/12/2020 9:12 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°