Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Lang Chánh và xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh

Đăng ngày 08 - 07 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo các thông báo đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh HLC ban hành(05/08/2020 9:45 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn(04/08/2020 3:14 CH)

Thông báo về việc không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất số: 16, 17, 18 thuộc MBQH số...(03/08/2020 9:07 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn(03/08/2020 9:04 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Đông Minh và Đông Tiến, huyện Đông Sơn(03/08/2020 9:03 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Định Công, huyện Yên Định(02/08/2020 8:42 SA)

Thông báo các thông báo đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh HLC ban hành(31/07/2020 9:22 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn(31/07/2020 9:20 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°