Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa

Đăng ngày 29 - 07 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông tin kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư và thương...(25/11/2021 8:24 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất: Khu đô thị mới thuộc dự án...(13/11/2020 9:05 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư phía Đông...(28/10/2020 1:39 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: Khu đô thị mới tại...(28/10/2020 1:30 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư phường...(29/07/2020 10:28 CH)

Thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu nhà ở...(03/07/2020 2:42 CH)

Thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư...(23/06/2020 10:00 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư An Lộc,...(09/04/2020 9:12 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°