Phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2020: Phấn đấu đạt mục tiêu năm 2020 đã đề ra.

Đăng ngày 08 - 06 - 2020
100%

Ngày 8/6/2020, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2020, do đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự hội nghị  có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, những tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm tuy đạt thấp 3,7% so với những năm gần đây, nhưng đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu tác động hết sức nặng nề của đại dịch Covid-19. Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,9%; ngành công nghiệp - xây dựng tăng 7,45%; ngành dịch vụ giảm 1,66%; thuế sản phẩm tăng 1,98%. Thu ngân sách nhà nước đạt 14.485 tỷ đồng (bằng 50% dự toán năm và tăng 4% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 89%). Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục được quan tâm thực hiện, chỉ số năm 2019 xếp thứ 24 cả nước, tăng 1 bậc so với năm 2018. Tính đến ngày 5/6/2020 toàn tỉnh đã thu hút được 80 dự án đầu tư trực tiếp; trong đó đã thu hút được 09 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số đầu tư là 204,7 triệu USD, gấp 1,8 lần về số dự án và gấp 4,8 lần số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Ngành y tế đã chủ động chỉ đạo và tham mưu thực hiện tốt công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động cho học sinh, sinh viên nghỉ học; triển khai các hình thức dạy học qua Internet và truyền hình, đảm bảo nội dung, chương trình học cho học sinh, sinh viên, tinh giản nội dung dạy học trong thời gian dịch có dịch bệnh Covid-19. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đã thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho trên 700.000 đối tượng là người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Về công tác tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, cải cách hành chính được tập trung quan tâm chỉ đạo. Đã hoàn thành Đề án thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt. Đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho 576 người. Thực hiện điều động, bổ nhiệm 955 cán bộ công an chính quy về đảm nhận các chức danh ở 525 đơn vị công an xã và thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đến nay có khoảng 97% cơ quan nhà nước áp dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành, gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số; 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện đã triển khai, thực hiện việc tiếp nhận và xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn hạn chế, yếu kém được báo cáo chỉ ra như: khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng âm so với cùng kỳ do đại dịch Covid-19; một số dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) tiến độ thực hiện còn chậm; công tác bồi thường, GPMB đã được tập trung chỉ đạo nhưng tiến độ đạt thấp so với kế hoạch đề ra; một số chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ hạng thấp...

Dự báo khả năng tăng trưởng GRDP năm 2020 của tỉnh, trong bối cảnh toàn cầu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, báo cáo phân tích rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2020 (12,5%) theo Nghị quyết của HĐND tỉnh là không khả thi. Để phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 (12%) thì GRDP năm 2020 đạt 10% trở lên (6 tháng cuối năm 2020 phải đạt 15,2% trở lên).

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; trọng tâm chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2020. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các báo cáo trình bày tại Hội nghị, yêu cầu các đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện báo cáo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhấn mạnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được, có nhiều điểm mới trong công tác chỉ đạo điều hành. Ngành nông nghiệp tăng trưởng cao góp phần quan trọng ổn định kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 xảy ra. Nhóm ngành vật liệu xây dựng tăng khá. Thu ngân sách tăng 4% so với cùng kỳ, đạt 50% so với dự toán năm 2020 là kết quả tốt. Thu hút đầu tư FDI gấp 4,8 lần so với cùng kỳ. Nhóm ngành văn hóa xã hội chủ động khắc phục khó khăn, ngành y tế chủ động tham mưu cho UBND tỉnh lãnh chỉ đạo, triển khai phòng chống dịch Covid-19 có nhiều sáng tạo, hiệu quả, được xếp vào tỉnh "có nguy cơ thấp". Các ngành Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, lực lượng vũ trang cùng các ngành liên quan, nhân dân trong toàn tỉnh đã phối hợp rất tốt, hiệu quả trong công tác phòng - chống dịch bệnh Covid-19. Các ngành đã triển khai có hiệu quả, đưa vào xử lý văn bản trên môi trường mạng, ứng dụng chữ ký số, bước đầu đã thành công, đây là kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính; phấn đấu thời gian tới triển khai đến cấp huyện, cấp xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng lưu ý một số hạn chế, yếu kém. Về nhiệm vụ giải pháp cuối năm, đồng chí nhấn mạnh không điều chỉnh mục tiêu như báo cáo đề xuất, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế xã hội ở mức cao nhất. Các sở, ngành tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ theo Nghị quyết, Chỉ thị, chỉ đạo điều hành của Trung ương, tỉnh; đặc biệt phải chủ động theo chức năng nhiệm vụ tổ chức các Đoàn kiểm tra về công tác GPMB của các Dự án trọng điểm, cải cách hành chính... Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu tổ chức Đoàn kiểm tra về GPMB, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra về công tác đầu tư công, Sở Tài chính kiểm tra công tác thu chi ngân sách, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc ứng dụng CNTT. (2) Tập trung chỉ đạo thành công công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh. (3) Tập trung chỉ đạo tốt công tác thu chi ngân sách. (4) Tập trung chỉ đạo tốt Chương trình công tác của UBND tỉnh; về kế hoạch trung hạn, các ngành chủ động làm việc với các Bộ để đưa các dự án vào đầu tư trung hạn. (5) Tập trung chỉ đạo, rà soát các chỉ số cải cách hành chính, thể chế, chế độ báo cáo. (6) Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo. (7) Tiếp tục tập trung chỉ đạo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông, vấn đề lấn chiếm lòng lề đường.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020./.

 

<

Tin mới nhất

Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”(04/07/2020 11:41 CH)

Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương về đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã...(03/07/2020 11:27 SA)

Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết – Kỷ cương - Sáng...(28/06/2020 11:33 SA)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ...(23/06/2020 7:03 SA)

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.(16/06/2020 10:04 CH)

Khai mạc kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá khóa XVII.(15/06/2020 4:53 CH)

PHÁT BIỂU CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA...(12/06/2020 10:42 CH)

TP. Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI.(11/06/2020 7:59 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°