Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền nghe báo cáo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về ổn định di dân tự do và quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường.

Đăng ngày 18 - 06 - 2020
100%

Sáng ngày 17/6/2020, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 1-3-2020 của Chính phủ về ổn định di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Dự thảo Chương trình hành động theo Nghị quyết số 22/NQ-CP, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng với những mục tiêu cụ thể, như: Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh không còn tình trạng di cư tự do; ưu tiên bố trí ổn định cho các hộ dân cư thực sự khó khăn, cấp bách vào các điểm dân cư theo quy định; thực hiện giao đất ở và hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và khả năng ngân sách, luật pháp hiện hành; bố trí đất sản xuất, đào tạo chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững cho người dân yên tâm sản xuất. Đến năm 2030, bảo đảm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất bền vững cho các hộ dân đã di cư tự do.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường, trong giai đoạn 2020 - 2025, sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường. Thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính làm cơ sở quản lý chặt chẽ, xác lập chủ sở hữu đất, giải quyết căn bản tình hình thiếu đất ở, đất sản xuất.

Dự thảo chương trình cũng xây dựng các nội dung, giải pháp triển khai trong công tác ổn định di dân tự do và quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách, các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống và an sinh xã hội. Chú trọng sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện.

Sau khi nghe các sở, ngành phân tích, thảo luận các nội dung trong dự thảo, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã khẳng định, công tác triển khai các chương trình, đề án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh những năm vừa qua đã đạt được kết quả, hiệu ứng tốt.

Đại diện lãnh đạo các ngành tham gia ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, trong những năm qua, tình hình di dân tự do trên địa bàn tỉnh xảy ra chủ yếu từ giai đoạn đầu những năm 2000. Trong đó, tập trung chủ yếu ở 45 bản vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên giới với nước Lào của 10 xã trọng yếu trên địa bàn 3 huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn. Thực hiện các chương trình ổn định dân di cư tự do, từ nguồn ngân sách tỉnh và Trung ương, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư hơn 31,3 tỷ đồng thực hiện các đề án. Trong đó, đề án “ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của các bản đồng bào Mông, huyện Quan Sơn giai đoạn 2016 - 2020 với 25,86 tỷ đồng; đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020 với tổng nguồn vố 5,471 tỷ đồng. Từ các chính sách đầu tư, đến nay, đời sống của người dân các thôn, bản vùng vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên giới trong tỉnh đã tương đối ổn định, hạn chế cơ bản tình trạng di dân tự do.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu kết luận hội nghị.

Tuy nhiên, để xây dựng được dự thảo sát thực và khả thi, đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Tài chính thực hiện đánh giá chi tiết, xác thực hơn về tình hình thực hiện các đề án, chủ trương đối với dân di cư tự do, những vấn đề còn tồn tại, giải pháp đề xuất. Bên cạnh đó, trong dự thảo cần chú trọng xây dựng nội dung về công tác đầu tư các điểm dân cư, các thôn, bản theo chuẩn nông thôn mới và sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai, với mục tiêu ổn định cuộc sống và hạn chế tình trạng tái di cư.

Về tình hình quản lý, sử dụng đất nông lâm trường, đồng chí yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, cập nhật lại số liệu mới nhất về tình hình sử dụng đất tại các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, làm rõ nguồn gốc đất, công tác sắp xếp hiện tại và định hướng đối với từng nông, lâm trường, làm cơ sở để Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn thiện dự thảo trong tháng 8/2020 trình UBND tỉnh.

<

Tin mới nhất

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Thanh Hóa.(06/07/2020 4:29 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền nghe báo cáo Chương trình hành động thực hiện...(18/06/2020 10:37 SA)

Họp báo thông tin Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hoá năm 2020(11/06/2020 10:59 SA)

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT giai đoạn 2015 - 2020.(09/06/2020 2:47 CH)

Đoàn giám sát của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc tại Thanh Hóa.(03/06/2020 11:01 SA)

Biểu dương điển hình Người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, năm...(02/06/2020 8:25 CH)

Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.(22/05/2020 5:29 CH)

Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.(22/05/2020 5:25 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°