Phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2020: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 đã từng bước phục hồi và có chuyển biến tích cực.

Đăng ngày 23 - 05 - 2020
100%

Ngày 22/5/2020, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2020, do đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự hội nghị  có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020 do đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày, trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát tốt và thực hiện dừng cách ly xã hội, một số hoạt động sản xuất kinh doanh không thiết yếu đã được phép hoạt động trở lại, nên tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 5 đã từng bước được phục hồi và có chuyển biến tích cực. Trong lĩnh vực sản xuất, cây trồng vụ Chiêm Xuân phát triển tốt; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn duy trì sản xuất ổn định; đặc biệt, thu Ngân sách nhà nước tăng khá so với cùng kỳ (tăng 9,7% và bằng 44% dự toán); tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực (đạt 49,6% Kế hoạch). Đặc biệt một số ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều do dịch Covid-19 đã có sự tăng trưởng trở lại so với tháng 4/2020 như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (tăng 39,8%); xuất khẩu hàng hóa tăng 17,1%; lượt khách du lịch (gấp 28 lần); vận chuyển hàng hóa gấp 5,5 lần. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đã thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho 707.372 đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế, khó khăn: Nhiều ngành, lĩnh vực mặc dù tăng mạnh so với tháng trước nhưng vẫn đạt thấp so với cùng kỳ, khách du lịch (giảm 45,3%), tổng thu du lịch (giảm 50,4%), doanh nghiệp thành lập mới (giảm 26,1%)... công tác chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại một số nơi còn bất cập, chưa đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong thời gian tới: Hiện còn một số lĩnh vực chưa nới lỏng do dịch Covid-19, các nhà đầu tư người nước ngoài sang làm việc vẫn bị cách ly, do vậy, yêu cầu Sở Y tế tham mưu về công tác giám sát các đối tượng là người nước ngoài, chuyên gia sang làm việc để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp được hoạt động bình thường. Yêu cầu ngành nông nghiệp tiếp tục chú ý công tác phòng chống dịch bệnh cho lúa, gia súc, gia cầm.... Giao Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp nắm bắt lại tình hình hoạt động các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, dự án lớn như Dự án Lọc hóa Dầu Nghi Sơn. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư; yêu cầu các sở, ngành phải đăng ký dự án đầu tư công, trên cơ sở lựa chọn sẽ quyết định ưu tiên dự án nào trước. Các ngành làm chủ đầu tư tích cực chuẩn bị các điều kiện để khởi công, khánh thành các dự án chào mừng Đại hội Đảng; hàng tháng UBND tỉnh sẽ tổ chức giao ban để đôn đốc các dự án chào mừng Đại hội Đảng. Yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế  tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án thu nợ đọng sử dụng đất. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị cần tích cực xử lý văn bản trên môi trường mạng, từ hôm nay sẽ đưa vào chính thức; từ 1/7 cấp huyện chính thức đưa vào giải quyết văn bản trên môi trường mạng. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực chuẩn bị tốt kỳ thi Trung học Phổ thông để đạt kết quả cao nhất. Yêu cầu các ngành rà soát lại các nội dung trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh để chuẩn bị báo cáo tại kỳ họp sắp tới. Các ngành tập trung giải quyết các vấn đề khiếu kiện, khiếu nại, không để tình trạng khiếu kiện đông người xảy ra.

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tiếp đó, Hội nghị đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sẽ hỗ trợ chủ đầu tư các trường mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thuộc đối tượng hưởng chính sách ban hành tại Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh để đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn cho giáo viên và người lao động. Mức hỗ trợ là 500.000đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ là 3 tháng. Chính sách cũng đưa ra đối tượng hỗ trợ là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mức hỗ trợ là 1.800.000đồng/người/tháng (tương đương mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ), thời gian hỗ trợ tối đa không quá 3 tháng. Hội nghị cũng nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày dự thảo Tờ trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định điều chỉnh mức thu phí, lệ phí đối với một số phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Phát biểu tham luận về nội dung này, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh đưa vào hỗ trợ chính sách trợ giá vé vào các địa điểm tham quan, du lịch để kích cầu du lịch thời gian tới.

Phát biểu kết luận nội dung dự thảo Tờ trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất mức hỗ trợ tại tờ trình. Về đối tượng hỗ trợ, đồng chí yêu cầu cần cụ thể, rõ ràng hơn để đảm bảo không trùng với các đối tượng tự do khác.

Về Tờ trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định điều chỉnh mức thu phí, lệ phí đối với một số phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất, yêu cầu xem xét lại tên chính sách. Giao Sở Tài chính nghiên cứu thêm tác động của ảnh hưởng thiệt hại do dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tiếp đó, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: Phương án bàn giao, tiếp nhận và quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển rừng đặc dụng khu bảo tồn loài Sến Tam Quy và diện tích rừng phòng hộ Hà Trung; Báo cáo sơ kết thực hiện Nghi quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Báo cáo tình hình thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị đã thống nhất thông qua trình Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Duy Phương - Nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa./.

                                   

<

Tin mới nhất

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến Thường trực Chính phủ với các địa phương chỉ đạo...(07/08/2020 3:39 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXVI.(06/08/2020 5:03 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.(04/08/2020 5:01 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2020.(04/08/2020 3:38 CH)

Hội nghị trực tuyến với các địa phương chỉ đạo khẩn công tác phòng chống dịch Covid-19.(03/08/2020 2:26 CH)

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(01/08/2020 12:17 CH)

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Thường Xuân, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(30/07/2020 3:25 CH)

Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930-29/7/2020).(29/07/2020 4:32 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°