Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đăng ngày 22 - 05 - 2020
100%

Thực hiện Công văn số 6451/UBND-NN ngày 22/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn "Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa với nội dung như sau:

<

Tin mới nhất

Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.(22/05/2020 5:29 CH)

Lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.(22/05/2020 5:25 CH)

Thanh Hóa công nhận 27 huyện, thị, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.(21/05/2020 1:54 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.(16/05/2020 6:46 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó...(13/05/2020 2:28 CH)

Thanh Hóa: Thực hiện nghiêm việc không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi...(07/05/2020 7:07 SA)

UBND tỉnh họp nghe dự thảo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh, giai...(07/05/2020 7:02 SA)

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại...(04/05/2020 4:20 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°