Thanh Hóa sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đăng ngày 19 - 05 - 2020
100%

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), sáng ngày 19/5/2020, BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa long trọng tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII). Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt và sự quan tâm rất lớn cho tỉnh Thanh Hóa. Trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Người đã 4 lần trực tiếp về thăm tỉnh ta, nhiều lần tặng Cờ thi đua Quyết thắng, cùng với hàng trăm bức thư, bức điện khen ngợi các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và chiến đấu.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong những lần về thăm ấy, Người luôn dành thời gian để nói chuyện với cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân; ân cần khuyên bảo tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chăm lo đời sống Nhân dân, đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau,... Vì vậy, đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Thanh Hóa, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà cao hơn cả là niềm tự hào, thể hiện tình cảm và sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt quá trình phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa vào ngày 20/02/1947, đó là: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu... thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”.

Có thể khẳng định rằng, tất cả những kết quả to lớn và toàn diện về mọi mặt mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh ta đạt được trong những năm vừa qua, đều có sự đóng góp rất lớn của việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đọc báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 do đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nêu rõ: Bám sát quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, với nhiều cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút sự đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng làm chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, tác phong, nền nếp làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao được trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; có tác dụng rõ nét trong đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; thúc đẩy xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn, bản, gia đình, công dân kiểu mẫu. Gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đâu cũng có, từ miền núi cao biên giới đến vùng ven biển, hải đảo, từ thành thị đến nông thôn, trên tất cả các phương diện của đời sống xã hội; họ đều là những con người bình dị, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của mình được cộng đồng nơi cư trú, đồng nghiệp nơi công tác thừa nhận và tôn vinh…

Các tập thể vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện một số cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã phát biểu thảo luận chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, những mô hình hay, thiết thực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ở đơn vị, địa phương.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng tại hội nghị lần này.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn còn những hạn chế, có mặt yếu kém. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những nơi đang tồn tại những hạn chế, yếu kém như đã nêu, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương đề ra các giải pháp, biện pháp thực sự hiệu quả để tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt kết quả cao hơn, thực chất hơn và phải được thể hiện bằng những sản phẩm, kết quả cụ thể, không định tính chung chung.

Các cá nhân xuất sắc vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương và các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại cơ sở, cũng như việc xây dựng các cá nhân, tập thể kiểu mẫu theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến phát biểu kết luận tại hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị phải đồng thời với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng. Tiếp tục chú trọng phát hiện và đẩy mạnh việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là người đứng đầu phải đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây là một trong những nội dung rất quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, đã có 49 tập thể và 81 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

<

Tin mới nhất

Báo cáo một số nội dung về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh.(26/09/2020 11:08 CH)

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động...(22/09/2020 10:03 CH)

HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 13.(21/09/2020 7:55 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.(18/09/2020 5:11 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải.(18/09/2020 5:04 CH)

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.(10/09/2020 7:06 CH)

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung...(31/08/2020 3:59 CH)

Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19(28/08/2020 7:33 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°