Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đăng ngày 29 - 04 - 2020
100%

Sáng ngày 29/4/2020, Ban chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh tổ chức Hội nghị “Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá” bằng hình thức trực tuyến đến 27 UBND cấp huyện.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Xây dựng CQĐT tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên BCĐ xây dựng CQĐT tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại các điểm cầu.

Sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ, Thanh Hóa đã đưa Cổng dịch vụ công của tỉnh đi vào hoạt động và triển khai tích hợp hệ thống thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt (VNPT Pay) để thanh toán phí, lệ phí; hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP), kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền từ Trung ương đến cấp xã (đến tháng 4/2020 tỷ lệ văn bản gửi qua mạng của tỉnh đạt 96%, của toàn quốc đạt 86,5%); hệ thống phòng họp trực tuyến tại 215 điểm cầu (83 điểm cầu của khối các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện; 132 điểm cầu của UBND cấp xã); hệ thống đăng nhập tập trung của tỉnh (https://dangnhap.thanhhoa.gov.vn) được đưa vào sử dụng, đảm bảo thuận tiện cho người sử dụng. Chủ động đưa nhiều giải pháp, ứng dụng mới có hiệu quả thiết thực, kịp thời trong thời gian phòng chống dịch Covid 19 cho tỉnh, như các giải pháp: Họp không giấy tờ và kết nối trực tuyến; ứng dụng trên smart phone và trang điều hành của Ban Chỉ đạo Covid 19 tỉnh, các ứng dụng dạy học trực tuyến...

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các điểm cầu cũng thông tin những khó khăn, như: Hạ tầng CNTT cho các ứng dụng còn hạn chế; nhân lực dành cho ứng dụng CNTT, năng lực sử dụng ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức cấp xã còn chưa đảm bảo; tương đối khó khăn … Đồng thời kiến nghị nhiều nội dung, như: Dành nguồn lực hỗ trợ huyện trang bị thiết bị về hạ tầng để sử dụng các phần mềm ứng dụng dùng chung của tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức cấp xã; Quán triệt tăng cường hướng dẫn trên hệ thống thông tin đại chúng về việc tăng cường ứng dụng CNTT đến xã và dịch vụ công trực tuyến...

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các ngành, đơn vị, địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Hiện các điều kiện cần và đủ để đột phá về xây dựng Chính quyền điện tử đã đảm bảo; thể chế đã được cụ thể hóa và hoàn toàn đảm bảo trong việc gửi, nhận văn bản và trao đổi thông tin trên môi trường mạng. Việc lưu trữ điện tử đã có Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định rõ; hạ tầng CNTT của tỉnh hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu cho việc triển khai các ứng dụng trong việc xây dựng Chính quyền điện tử. Tuy nhiên, cần xây định rõ mục tiêu và các nhiệm vụ để hoàn thiện hạ tầng CNTT để triển khai các ứng dụng một cách đồng bộ, toàn diện.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm điều hành thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí giao Sở Thông tin và Truyền thông sớm tổ chức hội nghị  báo cáo tiến độ các dự án xây dựng chính quyền điện tử đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 172/NQ-HĐND và chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo về hạ tầng, các phần mềm ứng dụng CNTT trong việc xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và phòng họp không giấy tờ; Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh lựa chọn cán bộ đủ phẩm chất để làm việc tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, xây dựng cơ chế đãi ngộ cho đội ngũ này và phương án bảo đảm an ninh mạng.

Ngoài ra, đồng chí giao từ ngày 22/5/2020, 100% văn bản, hồ sơ điện tử của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng; từ ngày 30/6/2020, 100% văn bản, hồ sơ điện tử của UBND các huyện, thị xã, thành phố được xử lý trên môi trường mạng; từ ngày 30/8/2020, 100% văn bản, hồ sơ điện tử của UBND cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Ngoài ra, 100% trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước từ tỉnh đến xã phải thường xuyên cập nhật thông tin mới. Từ 1/8/2020, 100% các sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện phải ứng dụng phòng họp không giấy tờ. Vì vậy, người đứng đầu các sở, ngành cấp tỉnh, địa phương phải trực tiếp ứng dụng và chỉ đạo cán bộ, nhân viên ứng dụng thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của đơn vị mình. Những cán bộ, công chức không chịu ứng dụng và đào tạo ứng dụng thì thay thế người khác thực hiện. Từ chuyên viên trở lên phải lập hồ sơ, ký điện tử. Đây là tiêu chí trong bình xét thi đua khen thưởng trong đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết các công việc, các chỉ tiêu để thực hiện.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các giải pháp chính quyền điện tử xuống từng cấp cơ sở. Đài Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông lên kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật về lợi ích của việc thực hiện giao dịch giấy tờ qua môi trường mạng.

 

<

Tin mới nhất

Báo cáo một số nội dung về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh.(26/09/2020 11:08 CH)

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động...(22/09/2020 10:03 CH)

HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 13.(21/09/2020 7:55 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.(18/09/2020 5:11 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải.(18/09/2020 5:04 CH)

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.(10/09/2020 7:06 CH)

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung...(31/08/2020 3:59 CH)

Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19(28/08/2020 7:33 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°