Thông báo thay đổi thời gian đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân (Đợt 2)

Đăng ngày 25 - 03 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương(07/08/2020 5:02 CH)

Thông báo các thông báo đấu giá quyền sử dụng đất do Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu ban hành(07/08/2020 11:33 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn(07/08/2020 11:31 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn(07/08/2020 11:30 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn(07/08/2020 11:29 SA)

Thông báo các thông báo đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh HLC ban hành(05/08/2020 9:45 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn(04/08/2020 3:14 CH)

Thông báo về việc không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất số: 16, 17, 18 thuộc MBQH số...(03/08/2020 9:07 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°