Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa

Đăng ngày 24 - 03 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa(18/09/2020 9:33 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất theo thủ tục rút gọn tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc(18/09/2020 9:26 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy(17/09/2020 8:30 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân(17/09/2020 8:27 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Yên Tâm, Yên Ninh, huyện Yên Định(17/09/2020 8:26 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn(15/09/2020 3:46 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn(14/09/2020 4:54 CH)

Thông báo gia hạn thời gian bán - thu hồ sơ, thời gian nộp tiền đặt trước, thời gian đấu giá...(14/09/2020 4:52 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°