Hơn 8,9 tỷ đồng tạm cấp kinh phí hỗ trợ thiệt hại do lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày 18 - 03 - 2020
100%

Ngày 17/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND (QĐ 924) về việc tạm cấp hơn 8,9 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại do lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 06/02/2020 để các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan thực hiện.

Do tình hình dịch bệnh ở lợn vẫn kéo dài sang năm 2020 nên Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý, thống nhất mức hỗ trợ thiệt hại do lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 01/01/2020 đến ngày 06/02/2020 được áp dụng theo mức hỗ trợ tại Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về "Cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi".

Cụ thể, mức hỗ trợ được áp dụng như sau:

Đối với lợn con, lợn thịt các loại: 25.000 đồng/kg lợn hơi.

Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: 30.000 đồng/kg lợn hơi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp đến các hộ sản xuất bị thiệt hại, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chính sách và mức quy định./.

 

<

Tin mới nhất

Báo cáo dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản...(25/09/2020 11:02 CH)

Thanh Hóa: Có 24.500 doanh nghiệp thành lập mới trong giai đoạn 2005 – 2020.(24/09/2020 7:08 CH)

Chỉ thị về triển khai một số biện pháp cấp bách chủ động ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh.(24/09/2020 7:02 CH)

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư.(24/09/2020 6:59 CH)

Đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại...(22/09/2020 6:29 CH)

Báo cáo dự thảo cơ chế, chính sách đặc thù đề nghị Trung ương ban hành cho tỉnh Thanh Hóa theo...(20/09/2020 11:08 CH)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình hỗ trợ tàu hàng hóa và công tác xuất nhập khẩu tại Cảng Nghi...(18/09/2020 1:21 CH)

Hơn 4,6 tỷ được giao hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với...(17/09/2020 1:15 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°