Hơn 8,9 tỷ đồng tạm cấp kinh phí hỗ trợ thiệt hại do lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày 18 - 03 - 2020
100%

Ngày 17/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND (QĐ 924) về việc tạm cấp hơn 8,9 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại do lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 06/02/2020 để các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan thực hiện.

Do tình hình dịch bệnh ở lợn vẫn kéo dài sang năm 2020 nên Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý, thống nhất mức hỗ trợ thiệt hại do lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 01/01/2020 đến ngày 06/02/2020 được áp dụng theo mức hỗ trợ tại Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về "Cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi".

Cụ thể, mức hỗ trợ được áp dụng như sau:

Đối với lợn con, lợn thịt các loại: 25.000 đồng/kg lợn hơi.

Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: 30.000 đồng/kg lợn hơi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp đến các hộ sản xuất bị thiệt hại, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chính sách và mức quy định./.

 

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa tạm cấp gần 47,5 tỷ đồng thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra. (30/03/2020 6:02 CH)

Thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận tải Lê Đình Thọ làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác GPMB Dự...(26/03/2020 10:47 SA)

Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045.(26/03/2020 10:40 SA)

Xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất...(19/03/2020 8:44 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm việc tại Công ty CP cấp nước Thanh Hóa.(18/03/2020 3:47 CH)

Hơn 8,9 tỷ đồng tạm cấp kinh phí hỗ trợ thiệt hại do lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa...(18/03/2020 9:01 SA)

Thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận tải Lê Anh Tuấn làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về điều chỉnh Quy...(13/03/2020 9:33 SA)

Hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19(13/03/2020 9:13 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°