Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo lần 1 Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đăng ngày 17 - 03 - 2020
100%

Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo lần 1 Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

 Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo lần 1 Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo. Đề án được xác định là nội dung rất quan trọng, có tính chất quyết định cho việc xây dựng Đề án để đề xuất sự cần thiết báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết về phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo đưa ra sự cần thiết phải xây dựng Đề án như: Thanh Hóa là địa bàn trọng yếu trong chiến lược bảo vệ tổ quốc, đồng thời là hậu phương đảm bảo sự vững chắc cho tuyến đầu đất nước khi có chiến tranh; Thanh Hóa sẽ trở thành cực tăng trưởng kinh tế, tạo sức lan tỏa trong khu vực và cả nước, cùng với Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh tạo thành "tứ giác" kinh tế của khu vực Bắc Bộ; Thanh Hóa phải trở thành tỉnh kiểu mẫu về kinh tế, văn hóa và quốc phòng, an ninh, đây là ý nguyện và tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời và của Trung ương Đảng.

Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Đánh giá chung về tình hình kinh tế xã hội 10 năm (2011-2020) tỉnh Thanh Hóa, báo cáo đưa ra 5 vấn đề nổi bật là những thành tựu quan trọng, toàn diện như: kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá trong thời gian dài, bình quân 10,3% gấp 1,62 lần bình quân chung cả nước, trong nhóm các tỉnh thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; quy mô GRDP năm 2020 ước đạt 229 nghìn tỷ đồng, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ, đứng thứ 8 cả nước; một số chỉ tiêu trong nhóm đầu của cả nước như huy động vốn đầu tư toàn xã hội (đứng thứ 5), thành lập mới doanh nghiệp (đứng thứ 7), thu ngân sách nhà nước (đứng thứ 11), xuất khẩu (đứng thứ 13)... Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, số lượng dự án đầu tư trực tiếp và huy động vốn đầu tư phát triển luôn đạt mức cao, đến nay đã có 2.050 dự án đầu tư trực tiếp đã được chấp thuận, trong đó có 120 dự án FDI, đứng thứ 8 cả nước, đặc biệt đã khởi công và hoàn thành Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, ước đến 2020 có 8 đơn vị cấp huyện, 68,09% số xã (sau khi sáp nhập) đạt chuẩn nông thôn mới. Giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm đầu các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; xã hội hóa y tế được đẩy mạnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh luôn được giữ vững trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Mục tiêu phát triển tổng quát được đưa ra là phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế; không ngừng nâng cao mọi mặt chất lượng đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, giữ vững quốc phòng an ninh, đặc biệt là an ninh biên giới. Đến năm 2025, đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh trọng điểm về phát triển dịch vụ du lịch, công nghiệp lọc hóa dầu và luyện kim, phát triển sản xuất nông nghiệp sạch cung cấp thị trường nội tỉnh và cả nước; GRDP bình quân đầu người của Thanh Hóa đạt và vượt mức bình quân của cả nước. Đến năm 2030, xây dựng Thanh Hóa trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ du lịch và logostics, cầu nối giao thương kinh tế, văn hóa giữa các tỉnh khu vực Tây Bắc, vùng Thủ đô với các khu vực Bắc Trung Bộ;  giao thương kinh tế giữa các tỉnh Thượng Lào và Đông Bắc Thái Lan với thị trường quốc tế, đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; là một cực tăng trưởng của "tứ giác" kinh tế: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Thanh Hóa. Đến năm 2045, Thanh Hóa là trung tâm kinh tế - xã hội lớn, có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến; là tỉnh phát triển toàn diện, tỉnh "kiểu mẫu" của cả nước.

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cần khẳng định Thanh Hóa là một cực tăng trưởng mới; từ đó xác định hạt nhân để phát triển Thanh Hóa thành một cực tăng trưởng mới là: Khu kinh tế Nghi Sơn. Đồng chí đề nghị cần thảo luận để lựa chọn xác định Khu kinh tế Nghi Sơn trở thành Khu kinh tế trọng điểm của cả nước thay vì xác định Nghi Sơn thành khu kinh tế trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ. Về cụ thể, đồng chí nhấn mạnh cần nghiên cứu các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành về Khu kinh tế Nghi Sơn, từ đó đưa ra các thể chế, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển. Đồng chí nhấn mạnh một số tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông các vùng miền đề nghị tập trung phát triển.

Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đề nghị báo cáo cần nêu rõ về chủ trương đầu tư, nâng cấp Cảng biển và Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng cần làm rõ sự cần thiết phát triển kinh tế theo hướng Bắc. Có cơ chế chính sách thu hút đặc biệt để cụ thể hóa Quyết định của Thủ tướng phát triển Nghi Sơn thành khu kinh tế trọng điểm của cả nước; xây dựng cơ chế đặc biệt phát triển Thọ Xuân thành đô thị Sân bay; đồng chí phân tích lợi thế của tỉnh về kinh tế biển, từ đó cũng cần nghiên cứu cơ chế đặc biệt để phát triển kinh tế biển của tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính đề nghị tập trung 3 nội dung đề xuất: đề xuất phân cấp (phân cấp quản lý về chuyển đổi đất lúa, các dự án có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ); cơ chế riêng cho Khu kinh tế Nghi Sơn (cần có chuyên đề bàn riêng để cơ chế, chính sách hiệu quả). Về cơ chế tài chính, ngân sách nhà nước tập trung vào đề nghị định mức chi cao hơn cho tỉnh; điều tiết để lại 70% - 100% cho mức tăng thu; nên bỏ đề nghị áp dụng phí, lệ phí; không nên tăng lượt vay mà nên tập trung vào đề xuất các danh mục dự án quan trọng.

Đồng chí Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Đồng chí Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần xác định rõ phát triển phạm trù trong "khu vực" - mở rộng ra là "khu vực phía Bắc". Đồng chí nêu 2 quan điểm phát triển: về kinh tế, trở thành đầu mối kinh tế vùng Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ; về quốc phòng - an ninh, đảm bảo phát huy được vai trò được Bộ Chính trị phê duyệt. Một số kiến nghị chung chung cần nghiên cứu, sửa đổi để thiết thực, cụ thể hơn. Về cụ thể, đồng chí đề nghị giải quyết vấn đề di dân tại xã Hải Hà, Tĩnh Gia; vấn đề phân cấp cần cụ thể, mang tính riêng phù hợp với tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

 phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao đơn vị soạn thảo đã hoàn thành bản báo cáo trong thời gian ngắn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước đây Trung ương chỉ ban hành Nghị quyết phát triển cho vùng lãnh thổ, 7 địa phương; hiện Thanh Hóa được yêu cầu cùng với các Bộ, ngành, Trung ương và các chuyên gia để hoàn thành báo cáo đóng góp cho Trung ương ban hành Nghị Quyết. Do vậy đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị tập trung cao độ để đóng góp xây dựng dự thảo Đề án chất lượng, hiệu quả. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng góp ý cụ thể vào từng nội dung của dự thảo Đề án.

Về một số điểm cần thiết phải xây dựng Đề án, đồng chí nhấn mạnh: Thanh hóa có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình dựng nước và giữ nước; hiện nay Thanh Hóa có vị trí chiến lược lâu dài trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của cả nước; Thanh Hóa hiện nay có đủ điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới, một trục trung tâm y tế, văn hóa - thể dục thể thao của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ, cả nước; tuy nhiên, Thanh Hóa phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế hiện có, do vậy cần xây dựng Đề án phát triển.

Về nội dung phần đánh giá, đồng chí đề nghị cần bám sát đề cương 2 nhiệm kỳ vừa qua, có so sánh với các tỉnh muốn kết nối hướng tới trong tứ giác phát triển: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội. Cần tiết giảm bớt những chi tiết, nên đưa vào chú thích. Phần tồn tại, hạn chế viết hơi dài (so với bài học kinh nghiệm).

Về phần phương hướng, nhiệm vụ đề nghị viết ngắn hơn. Về quan điểm phát triển, đồng chí gợi ý theo 5 quan điểm: phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh; chuyển đổi mạnh mẽ từ chiều rộng sang chiều sâu; xây dựng các cơ chế đặc thù có tính chất đột phá; văn hóa; xây dựng Đảng.

Về cơ chế, chính sách, phải đề nghị vừa có định tính, vừa có định lượng, vừa cụ thể, vừa khái quát. Trong đó tập trung vào thể chế và kết cấu hạ tầng. Đối với đề xuất về thể chế, đồng chí nhấn mạnh xác định vị trí của Khu kinh tế Nghi Sơn nâng từ trọng điểm khu Bắc Trung Bộ thành trọng điểm của cả nước. Về kết cấu hạ tầng, cái gì đủ lớn thì đề nghị. Đây là nội dung khó, cần nghiên cứu để viết đảm bảo chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Nhấn mạnh thêm một số yêu cầu, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Cục Thống kê thu thập đảm bảo cung cấp số liệu đáp ứng yêu cầu nghiên cứu cho các Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo nghiên cứu xây dựng quan điểm phát triển tập trung vào các nội dung: Thanh Hóa trở thành một trong các cực tăng trưởng kết nối liên kết kinh tế với thủ đô Hà Nội - Bắc Trung Bộ - Lào; Thanh Hóa xác định trở thành động lực tăng trưởng của Bắc Trung Bộ; phát triển trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh; phát triển trên cơ sở thu hút tốt nhất các nguồn lực; đồng thời kiện toàn tổ chức, cơ cấu... Về giải pháp đồng chí nhận định giải pháp quan trọng nhất là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện thu hút đầu tư. Về đề xuất các cơ chế, đồng chí gợi mở 6 cơ chế quan trọng: cơ chế xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn thành Khu kinh tế mở đặc biệt; cơ chế để lại phần tăng thu 70 - 100%; tăng hạn mức dư nợ; tăng định mức chi; đề nghị ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm; cơ chế thí điểm xây dựng thiết chế đặc biệt. Trên cơ sở các ý kiến sở, ngành, đơn vị, giao Sở Kế hoạch tiếp thu, khẩn trương hoàn thành báo cáo UBND tỉnh./.

<

Tin mới nhất

Báo cáo một số nội dung về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh.(26/09/2020 11:08 CH)

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động...(22/09/2020 10:03 CH)

HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 13.(21/09/2020 7:55 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.(18/09/2020 5:11 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải.(18/09/2020 5:04 CH)

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.(10/09/2020 7:06 CH)

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung...(31/08/2020 3:59 CH)

Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19(28/08/2020 7:33 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°