<

Tin mới nhất

UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024(09/04/2024 8:20 SA)

Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm...(04/04/2024 3:48 CH)

Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển...(04/04/2024 3:45 CH)

Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 tỉnh Thanh Hóa(04/04/2024 3:43 CH)

Giao ban tình hình thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối(13/03/2024 8:26 SA)

Triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập...(22/02/2024 2:18 CH)

Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa,...(16/01/2024 2:25 CH)

Thanh Hóa: Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040(08/01/2024 1:54 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1971 người đã bình chọn
°
326 người đang online