Hội nghị trực tuyến triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Đăng ngày 07 - 02 - 2020
100%

Ngày 07/02/2020, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đồng chí Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia; báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP.Bên cạnh đó, hội nghị giới thiệu Đề án Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; hướng dẫn xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ, ngành, địa phương tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; hướng dẫn chuẩn hoá chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thống kê quy định về hoạt động kinh doanh trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Theo báo cáo của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, hiện nay, đã có 95/95 đơn vị (đạt 100%) các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia. Về triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia, hiện đã có 9/22 bộ, cơ quan kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; 63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Về chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, có 18/22 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành thông tư quy định chế độ báo cáo theo phương án đã được phê duyệt. Có 38/63 địa phương ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo theo phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt...

Đồng chí Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

phát biểu tại Hội nghị (nguồn: chinhphu.vn)

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay, Văn phòng Chính phủ dự kiến sẽ tổ chức khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trong tháng 3/2020. Do đó, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Đặc biệt, cần thực hiện tốt công tác chuẩn hóa số liệu, dữ liệu báo cáo để chuyển sang bảng, biểu thống kê trong gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử.

Bộ trưởng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố và đơn vị liên quan xem xét tư vấn vấn đề đầu tư hạ tầng (phòng máy chủ, phòng điều hành...), thuê dịch vụ của các bộ, ngành, địa phương, trong đó ưu tiên phương án cho doanh nghiệp đầu tư, xây dựng hạ tầng. Đề nghị các địa phương cùng với Văn phòng Chính phủ tổ chức tuyên truyền thông tin sâu rộng để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến, hướng tới Chính Phủ điện tử, Chính quyền điện tử.

Tại Thanh Hóa, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác điện tử hóa thủ tục hành chính, tỉnh cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể cho các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố; đã triển khai chữ ký số và kết nối Cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia trong việc giải quyết các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Ngay sau Hội nghị trực tuyến của Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ công trên môi trường mạng. Mục tiêu đặt ra cho các sở, ngành là đáp ứng 40% các thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 30% các thủ tục được giải quyết trực tuyến ở mức độ 4. Với cấp huyện, thị xã, thành phố, đáp ứng 30% các thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 10% các thủ tục được giải quyết trực tuyến mức độ 4. Các ngành, các địa phương sớm thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể cùng các giải pháp để thực hiện các mục tiêu này./.

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.(17/02/2020 2:44 CH)

Hội nghị trực tuyến với 27 điểm cầu huyện, thị, thành phố về tình hình dịch bệnh do virus Corona...(15/02/2020 7:33 CH)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040.(14/02/2020 9:20 SA)

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính phủ điện...(12/02/2020 3:08 CH)

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và...(12/02/2020 2:49 CH)

Báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.(07/02/2020 9:50 CH)

Hội nghị trực tuyến triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.(07/02/2020 5:16 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thăm, kiểm tra tình hình sản xuất tại các...(23/01/2020 10:07 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°