Thông báo dừng tổ chức việc đấu giá tài sản lô hàng thanh lý (Xe ô tô chuyên dùng tập lái xe) của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa

Đăng ngày 05 - 02 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Hoàng Anh ban hành(14/08/2020 2:59 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Hoàng Anh ban hành(14/08/2020 2:53 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(14/08/2020 9:49 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(14/08/2020 9:48 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(14/08/2020 9:47 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(13/08/2020 8:23 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(07/08/2020 11:27 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp Danh Năm Châu ban hành(02/08/2020 8:40 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°