Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới.

Đăng ngày 05 - 02 - 2020
100%

Sáng ngày 05/02/2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh tổ chức hội nghị họp bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên trong Hội đồng TĐKT tỉnh.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban TĐKT Trung ương về việc xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới; sau khi rà soát, xem xét và chọn lựa, Ban TĐKT tỉnh đã trình Hội đồng TĐKT tỉnh xem xét, đánh giá và bỏ phiếu bình chọn danh hiệu "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới đối với 1 tập thể là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và 3 cá nhân, gồm: ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty CP Hợp Lực, tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Đức Đủ - Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa; ông Đỗ Đức Ty - Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị.

Sau khi nghe ý kiến đánh giá của các thành viên trong Hội đồng TĐKT tỉnh tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đánh giá cao các ý kiến tham luận của các thành viên của hội đồng. Đồng chí nhấn mạnh, việc xem xét bình chọn danh hiệu "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới đối với cá nhân và tập thể cần rất thận trọng; các đơn vị cũng như cá nhân ngoài việc đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định, còn cần phải có sức ảnh hưởng tốt tới cộng đồng và xã hội. Đồng thời, các đơn vị, cá nhân được xem xét đưa vào danh sách bình chọn lần này tuy còn một số hạn chế nhất định, song phải coi đó là vinh dự và cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí giao Ban TĐKT tỉnh tiếp tục rà soát các cá nhân tiêu biểu khác để kịp thời bổ sung vào danh sách bình chọn lần này; đồng thời phải có báo cáo chi tiết về từng trường hợp cá nhân, tập thể được bầu chọn cũng như không được bầu chọn lần này; báo cáo Hội đồng TĐKT để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Tiếp đó, Hội đồng TĐKT tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bình chọn xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới. Kết quả, tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đạt 100% số phiếu bình chọn của hội đồng; đối với 3 cá nhân trong danh sách lần này không được Hội đồng TĐKT tỉnh bình chọn.

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.(19/02/2020 8:35 CH)

Hội nghị bàn các giải pháp hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế của...(18/02/2020 4:50 CH)

Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.(14/02/2020 4:37 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch Covid-19.(14/02/2020 2:39 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh họp giao ban về công tác phòng chống dịch virus Corona (nCoV).(11/02/2020 10:14 CH)

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới.(05/02/2020 1:54 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý người Trung Quốc trên địa...(04/02/2020 10:26 SA)

Công khai và lấy ý kiến nhân dân đề nghị phong tặng danh hiệu " Anh hùng lao động " thời kỳ đổi mới(04/02/2020 9:04 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°