Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia

Đăng ngày 20 - 02 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Yên Lâm,...(25/03/2020 10:40 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Yên Lâm,...(20/03/2020 11:19 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Tân...(20/03/2020 11:16 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại các xã: Hải...(20/03/2020 11:15 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại các xã: Hải...(20/03/2020 11:13 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định (Công ty Hưng Thịnh)(26/02/2020 8:51 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định(25/02/2020 10:13 SA)

Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia(20/02/2020 9:14 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°