Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa

Đăng ngày 13 - 02 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo điều chỉnh số lô đất đấu giá gồm 06 lô đất chỉ còn 03 lô tại mặt bằng quy hoạch xã Định...(14/08/2020 4:46 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa(14/08/2020 2:50 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh(14/08/2020 11:03 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa(14/08/2020 10:40 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa(14/08/2020 10:39 SA)

Điều chỉnh thông báo đấu giá quyền sử dụng đất số 159/TB-ĐGHDHN ngày 28/7/2020 của Công ty đấu...(14/08/2020 8:39 SA)

Thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương(10/08/2020 5:02 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa(10/08/2020 7:56 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°