Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử các bộ, ngành và địa phương.

Đăng ngày 12 - 02 - 2020
100%

Sáng ngày 12/02/2020, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử các bộ, ngành và địa phương.

Cùng dự có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Tại điểm cầu Thanh Hóa, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị. (Nguồn ảnh: baochinhphu.vn)

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019, công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tăng gấp đôi. Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ. Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được khai trương và đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả bước đầu; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được cải thiện. Từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương (9/12/2019) đến nay, đã có 47.377 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; có hơn 13,7 triệu lượt truy cập; hơn 945.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái. Đến thời điểm này, đã có 9/22 bộ, cơ quan và 63/63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tính từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ khai trương (ngày 12/3/2019) đến ngày 10/2/2020, đã có hơn 1,26 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Bên cạnh những kết quả như trên, trong triển khai các nhiệm vụ Chính phủ điện tử vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chưa hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật làm khung thể chế cho triển khai Chính phủ điện tử, chưa hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai. Trên 70% các bộ, ngành, địa phương chưa có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu...

Thủ tướng Chỉnh phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực vượt bậc, có nhiều cách làm mới, sáng tạo của các bộ, ngành về những thành tựu xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian qua, qua đó đã đóng góp hiệu quả cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Nhấn mạnh về vấn đề đổi mới công nghệ, Thủ tướng cho rằng cần đổi mới trước hết là về con người, về thể chế sau đó mới đến công nghệ.

Cho rằng khả năng đột phá trong xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam rất cao, vượt trên các quốc gia khác, song, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhìn nhận một số tồn tại hạn chế đã được nêu trong hội nghị để khắc phục trong thời gian tới.

Đề cập về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, Thủ tướng yêu cầu có lộ trình cụ thể để tiếp tục xây dựng chiến lược về xây dựng Chính phủ điện tử. Các cơ quan cần tập trung hoàn thiện thể chế bởi đây là khâu quan trọng, luôn phải đi trước để hình thành Chính phủ điện tử. Hoàn thiện các yếu tố nền tảng của Chính phủ điện tử; các bộ: Tài chính, Thông tin và Truyền thông triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn tài chính cần thiết cho công tác xây dựng Chính phủ điện tử.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất xây dựng Trung tâm Giám sát quốc gia về Chính phủ điện tử, đồng thời chú ý công tác đào tạo nguồn lực, cán bộ về công nghệ thông tin. Đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ có khả năng trong nước tham gia xây dựng Chính phủ điện tử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo sau hội nghị.

Phát biểu sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, liên thông văn bản điện tử bảo đảm với các giải pháp an toàn thông tin mạng; xây dựng Chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến của Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính Phủ, các đại biểu cần tiếp thu, nghiên cứu để tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng Chính quyền điện tử phù hợp với nhiệm vụ từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương. Đồng thời giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo sơ kết 1 năm tình hình thực hiện NQ 17, phương hướng thực hiện năm 2020.

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị thảo luận triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ...(10/07/2020 9:22 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tài chính – Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm...(07/07/2020 4:54 CH)

Đẩy nhanh tiến độ Giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, phía Đông qua tỉnh Thanh Hóa(01/07/2020 4:57 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án xây dựng chính quyền điện tử và các...(30/06/2020 7:42 CH)

Tập trung cao độ thực hiện công tác GPMB Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến...(24/06/2020 9:01 CH)

Hội nghị giao ban sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm.(21/06/2020 8:19 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nghe báo cáo tiến độ các dự án khánh thành chào mừng Đại hội...(18/06/2020 10:24 SA)

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020.(12/06/2020 10:31 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°