Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021.

Đăng ngày 31 - 12 - 2020
100%

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 với 27 địa phương trong tỉnh.

Tham gia Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; và thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Dự tại điểm cầu các địa phương có lãnh đạo các huyện, thị, thành phố và đơn vị liên quan.

 Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

trình bày dự thảo Quyết định tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020; dự báo sát đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 mà Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đã đề ra; đồng thời, tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm. Dự thảo Quyết định đề ra chủ đề của năm 2021 là: Năm thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; với phương châm hành động “Kỷ cương - sáng tạo - hành động - trách nhiệm - hiệu quả”.

Đồng chí Lê Minh Nghĩa – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

trình bày hướng dẫn tại Hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Lê Minh Nghĩa – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh và báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đảm bảo hoàn thành mục tiêu huy động vốn đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Tứ - Giám đốc Sở Tài chính trình bày Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Đồng chí Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tóm tắt dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về GPMB năm 2021 và báo cáo một số nhiệm vị, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Thảo luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu đều thống nhất với dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Tham gia thảo luân tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Huy Triều – Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa tham gia sâu vào nội dung xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Thành phố Thanh Hóa hiện có hơn 80% các trường đã đạt chuẩn Quốc gia, hiện còn gần 20% chưa đạt chuẩn Quốc gia, mỗi năm thành phố phải tăng thêm 100 lớp học mà ngân sách đầu tư còn hạn chế, việc huy động xã hội hóa để thực hiện cũng khó khăn. Đồng chí đề nghị ngành giáo dục ban hành văn bản giải thích rõ hơn việc thực hiện Thông tư 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy trình cụ thể về việc vận động thực hiện xã hội hóa, ban hành quy định đặc thù quản lý, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa; cho phép xây dựng kế hoạch xã hội hóa dài hạn…

Đồng chí Lê Văn Tuấn – Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu, tuy nhiên, huyện đăng ký tăng từ 01 lên 03 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, về chỉ tiêu Nông thôn mới nâng cao có khó khăn về chỉ tiêu nước sạch, do vậy đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ. Trong quy hoạch chung của tỉnh, huyện đề nghị không để Nhà máy xi măng quy hoạch tại Trung tâm huyện; tỉnh có buổi làm việc tháo gỡ khó khăn về Dự án do tổ chức AFD đầu tư cho huyện…

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,

Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa nêu rõ: Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng; tiếp nối thành công Hội nghị của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 và Hội nghị của Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhìn lại năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, tỉnh Thanh Hóa vui mừng nhận thấy: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã nỗ lực, phấn đấu vượt lên những khó khăn, thách thức và giành được rất nhiều thành công và thắng lợi. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực phấn đấu, đóng góp quan trọng của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương vào những kết quả, thành tích mà tỉnh ta đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đã nghiêm khắc chỉ rõ những tồn tại hạn chế và yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương đơn vị với tinh thần trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu một thập kỷ mới và một thời kỳ phát triển mới của quê hương, đất nước; năm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng  đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể cần tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế để đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống. Tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 và xu hướng dịch chuyển đầu tư thương mại trong khu vực và thế giới. Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp một cách toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc lớn, việc khó, việc bức xúc, nổi cộm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh, đến mục tiêu tăng trưởng, đến tăng thu ngân sách, đến đời sống Nhân dân, hoặc đến hình ảnh và sự phát triển của tỉnh; phân công rõ trách nhiệm và xác định thời gian, tiến độ hoàn thành công việc...

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là người đứng đầu cần chú trọng hơn nữa đến thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đổi mới nội dung, phương pháp và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật; xây dựng có cơ sở khoa học và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch công tác, dành thời gian thỏa đáng cho việc tập trung nghiên cứu, xem xét xử lý căn cơ, bài bản, dứt điểm các vấn đề kinh tế - xã hội nổi cộm, tránh phô trương, hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, tăng cường pháp chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và bảo đảm kỷ cương xã hội. Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về những tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển, cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu tỉnh, thương hiệu ngành, địa phương, gắn với giới thiệu về những kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là những thành tựu liên quan đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,…tạo sự lan tỏa, cộng hưởng, thúc đẩy thu hút đầu tư vào địa bàn.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, phải đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, phù hợp, để công tác tuyên truyền thực sự đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng phát triển đối với tiến trình cách mạng của quê hương, đất nước. thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại, Quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức UBND các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời quy định rõ cơ chế phối hợp, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan nhà nước.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí, sử dụng những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đồng chí là đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh cần phải có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để hoàn thành các  nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân giao phó, đáp ứng được sự kỳ vọng của Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị. Nêu cao sự đoàn kết thống nhất, vì sự phát triển của quê hương, đất nước, vì lợi ích hợp pháp của Nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh p

hát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tiếp thu tối đa các ý kiến tại hội nghị để hoàn chỉnh kế hoạch hành động, sớm trình ban hành. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sau hội nghị này, các sở ngành, địa phương đơn vị cần kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm vượt khó khăn thách thức, nghiêm túc thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm đột phá để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2021./.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11/2021.(26/11/2021 9:31 CH)

Thanh Hóa: Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý,...(22/11/2021 4:08 CH)

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế làm việc với BTV Tỉnh ủy.(16/11/2021 3:35 CH)

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai một số Quyết định, Chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy.(06/11/2021 2:40 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Nghi Sơn(04/11/2021 1:55 CH)

Quốc hội khóa XV thảo luận trực tuyến về các Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc...(27/10/2021 4:28 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2021: Thanh Hóa được đánh giá dịch COVID-19 ở cấp độ...(27/10/2021 3:09 CH)

Thanh Hóa ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin phòng, chống Covid-19 tỉnh(26/10/2021 9:28 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°