Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác 5 năm ngành Nội vụ 2016 – 2020.

Đăng ngày 30 - 12 - 2020
100%

Sáng ngày 30/12/2020, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách về tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các đơn vị hành chính, cơ chế quản lý công chức, viên chức, chính sách tiền lương, tín ngưỡng, tôn giáo, thi đua, khen thưởng và văn thư, lưu trữ để thể chế hóa chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Nội vụ chủ trì và phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các bộ, ngành liên quan xây dựng trình Ban chấp hành Trung ương ban hành 05 Nghị quyết; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 09 văn bản, đề án. Tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 04 Luật; trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 14 Nghị quyết. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi) để trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn.

Trong thời gian qua, tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn nhất là đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; việc đẩy mạnh phân cấp cho các bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt được kết quả tích cực; chính sách tinh giản biên chế vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng. Về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tại Bộ, ngành Trung ương: Vụ và tương đương giảm 12 tổ chức; Cục và tương đương tăng 07 tổ chức; Tổng cục và tương đương tăng 02 tổ chức.Tại địa phương, cơ quan chuyên môn giảm 05 tổ chức; phòng giảm 973 tổ chức; chi cục giảm 127 tổ chức; phòng thuộc chi cục giảm 1.179 tổ chức; tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giảm 12 tổ chức. Ở cấp huyện, cơ quan chuyên môn giảm 294 tổ chức, trong đó có 278 phòng Dân tộc…

Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là 247.344 biên chế, giảm 27.504 biên chế (tương ứng giảm 10,01% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: 1.031.851 người, giảm 147.290 người (tương ứng 12,49% so với năm 2015). Về kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP trong giai đoạn năm 2015 - 2020 là 67.218 người…

Đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (nguồn: chinhphu.vn)

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu làm rõ hơn những kết quả nội bật, những khó khăn, bất cập trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời thống nhất cao với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giai đoạn 2021-2025 là: Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; sơ kết, tổng kết việc thí điểm các mô hình chính quyền đô thị và hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Cùng với đó, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, thể chế quản lý hội, tổ chức phi chính phủ; hoàn thiện Luật Thi đua khen thưởng. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ biểu dương, đánh giá cao kết quả ngành Nội vụ đạt được trong giai đoạn 2016-2020, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, ngành cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; đẩy mạnh công tác tuyền thông, hướng dẫn dẫn việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy định về công tác cán bộ bảo đảm đồng bộ, liên thông giữa hệ thống văn bản của Đảng với các quy định pháp luật. Triển khai các chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động theo Nghị quyết số 107 của Chính phủ. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình hình mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là trách nhiệm nêu gương trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục, xử lý những vi phạm trong thực thi nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân. Đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã./.

 

<

Tin mới nhất

Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh, năm 2022.(24/11/2021 10:33 CH)

Khai mạc Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu...(24/11/2021 4:29 CH)

Hội nghị trực tuyến Hội đồng thẩm định bộ nhận diện thương hiệu du lịch Thanh Hoá.(17/11/2021 3:12 CH)

Kỷ niệm 90 năm thành lập Trường THPT chuyên Lam Sơn và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất.(13/11/2021 3:49 CH)

Văn phòng UBND tỉnh triển khai xét nghiệm tầm soát phòng, chống dịch COVID-19 cho toàn thể...(09/11/2021 8:34 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai đợt xét nghiệm tầm soát phòng,...(06/11/2021 3:12 CH)

Thanh Hóa ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch...(06/11/2021 3:06 CH)

Thanh Hóa thành lập Chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch...(25/10/2021 11:55 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°