Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12: Năm 2021 được xác định là năm thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đăng ngày 25 - 12 - 2020
100%

Ngày 24/12/2020, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12 năm 2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng các Đoàn thể, Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Trang – Chánh Văn phòng UBND tỉnh

trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị.

Chương trình kỳ họp tháng 12 thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, gồm: Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Ban hành quy định quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị cũng cho ý kiến vào Quy hoạch vùng huyện Thiệu Hóa và Hà Trung.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Trang – Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trình bày dự thảo báo cáo Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021. Theo đó, để triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xác định năm 2021 là “Năm thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” với phương châm hành động là “Kỷ cương, sáng tạo, hành động, trách nhiệm, hiệu quả” và yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020; dự báo sát đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 mà Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đã đề ra; đồng thời, tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021 và nhiều nội dung khác.

Đồng chí Lê Minh Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Dự thảo Quyết định đưa ra 12 nhiệm vụ cụ thể: tập trung cụ thể hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh đẩy mạnh thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; các nhiệm vụ về phát triển đô thị, quản lý đất quy hoạch, trật tự xây dựng; tăng cường quản lý thu – chi ngân sách; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; triển khai các giải pháp về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng chí Cao Văn Cường – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh. Quyết định nêu rõ, yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng các Đề án (quy hoạch, kế hoạch, dự án, chương trình, báo cáo...) do ngành, địa phương, đơn vị mình được giao nhiệm vụ chủ trì; thành lập Tổ giúp việc xây dựng các Đề án; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan để chuẩn bị, bảo đảm chất lượng và tuân thủ đúng trình tự, thủ tục tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo thời gian quy định.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận 02 nội dung này, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cần quyết liệt, quyết tâm và đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát Kế hoạch hành động của Chính phủ, Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại Hội nghị để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình UBND tỉnh ban hành. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã góp ý cụ thể vào từng đề xuất của các sở, ban, ngành. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, bổ sung các nội dung cụ thể vào chương trình công tác để triển khai thực hiện./.

 

<

Tin mới nhất

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2021.(20/01/2021 5:12 CH)

Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ...(17/01/2021 11:57 SA)

UBND tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.(13/01/2021 7:02 CH)

Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.(05/01/2021 1:50 CH)

Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về...(31/12/2020 3:40 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) và công bố...(31/12/2020 3:24 CH)

Ngày làm việc thứ hai, Phiên họp Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh...(29/12/2020 5:21 CH)

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...(28/12/2020 5:08 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°