Trao Quyết định về công tác cán bộ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Đăng ngày 20 - 11 - 2020
100%

Chiều 20-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức trao Quyết định về công tác cán bộ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX nhận nhiệm vụ mới.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Trưởng các ban HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX được trao Quyết định về công tác cán bộ; lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 13 đồng chí.

Theo đó, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ nhiệm ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm: Mạc Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII; Hoàng Mai Tính, Phó Bí thư huyện ủy Quảng Xương; Đỗ Thị Toán, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa.

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX giữ các chức vụ, gồm:

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Đào Xuân Yên thôi giữ chức vụ Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy để bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Văn Hải thôi giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Nghi Sơn để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX được bổ nhiệm, phân công giữ chức vụ mới, gồm:

Đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thông báo giới thiệu đồng chí Võ Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ứng cử để bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 -2023.

Đồng chí Đỗ Thị Toán thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Thiệu Hóa để bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Mai Sỹ Diến, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Trang, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Phó Giám đốc Sở Tài chính được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Trần Quốc Huy, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc sở Nội vụ.

Đồng chí Trần Văn Thức, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Vũ Thị Hương, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thông báo đối với đồng chí Cao Văn Cường, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Giám đốc sở NN&PTNT sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 sắp tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa khẳng định: Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tổ chức Hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, một trong những hoạt động mở đầu cho nhiệm kỳ mới, thể hiện sự đổi mới trong hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng nhằm đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển của tỉnh ta trong 5 năm tới đã được Đại hội quyết nghị với mức phấn đấu cao. Tuy nhiên, Nghị quyết có trở thành hiện thực hay không, phụ thuộc vào năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện của toàn Đảng bộ, của các cấp, các ngành, mà trước hết và trên hết là vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tiêu biểu cho 230 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được Đại hội sáng suốt bầu ra.

Đây vừa là vinh dự, là niệm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Hơn ai hết, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX phải nhận thức được bổn phận và trách nhiệm của mình trước sự phát triển của quê hương, đất nước; phải có quyết tâm chính trị cao, gương mẫu đi đầu trong tổ chức triển khai thực hiện, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội thành hành động cách mạng cụ thể, tạo ra những chuyển biến mới trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Từng đồng chí phải nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, các Nghị quyết, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy. Mỗi đồng chí phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo. Phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; mẫu mực về đạo đức, lối sống; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân, của quê hương Thanh Hóa và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; thực hiện đúng phương châm “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt” mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nêu 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX ngay sau hội nghị quan trọng này phải khẩn trương bắt tay ngay vào công việc.

Trong đó, phải xây dựng và triển khai ngay kế hoạch học tập, quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, gắn với thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, tạo sự lan tỏa tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa nhanh các nghị quyết đi vào cuộc sống. Mỗi cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần khẩn trương hoàn chỉnh quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm; phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; đồng thời, tổ chức thực hiện thật tốt việc thể chế hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, phù hợp với thực tiễn và điều kiện ở địa phương, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Cùng với đó, phải đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của thời gian còn lại của năm 2020, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Tập trung nghiên cứu xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đảng các cấp, không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan toả khắp mọi vùng miền trong tỉnh. Với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng, chắc chắn tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa; Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhận nhiệm vụ mới.
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa và đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, tại thị xã Nghi Sơn, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, thôi giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Nghi Sơn để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng chí Trịnh Xuân Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tại các huyện: Thiệu Hóa, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2020 – 2025, để giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng chí Hoàng Mai Tính thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Xương, nhiệm kỳ 2020 – 2025, để giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Vũ Thị Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2020 -2025, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

 

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4 năm 2021.(15/04/2021 8:34 SA)

Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, đồng hành cùng sự phát...(12/04/2021 8:19 SA)

Quý I năm 2021, Thanh Hóa thực hiện “mục tiêu kép” đạt nhiều kết quả tích cực(10/04/2021 8:48 CH)

Đồng chí Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ(05/04/2021 6:09 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ trọng tâm công...(04/04/2021 8:47 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì họp cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của...(02/04/2021 3:44 CH)

Ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh...(29/03/2021 9:03 CH)

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Thanh Hóa.(23/03/2021 4:39 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°