Ngày họp thứ hai Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2020.

Đăng ngày 20 - 11 - 2020
100%

Ngày 20/11/2020, tiếp tục chương trình làm việc, Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe và thảo luận vào dự thảo Kế hoạch biên chế hành chính và tổng số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; Dự kiến số lượng cấp phó các sở và cơ quan ngang sở theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; đề nghị đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc.

Theo đó, hiện nay việc bổ nhiệm phó giám đốc các sở và tương tương thuộc UBND tỉnh, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ- CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay, số lượng cấp phó các sở và tương đương là 55 người, thiếu 5 người so với quy định. Căn cứ vào các nguyên tắc, ý kiến của sở, cơ quan ngang sở, Sở Nội vụ báo cáo đề xuất UBND tỉnh về quy định cụ thể số lượng Phó Giám đốc Sở xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để quyết định, ban hành.

Phát biểu kết luận nội dung Dự kiến số lượng cấp phó các sở và cơ quan ngang sở theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần hoàn chỉnh về nguyên tắc, tiêu chí để xác định số lượng cấp phó của sở; đồng chí lưu ý những sở có tính chất tổng hợp, chức năng nhiệm vụ nhiều; có biên chế công chức trong nhóm lớn phải được bố trí số lượng cấp phó ưu tiên phù hợp để thực hiện nhiệm vụ.

Về dự thảo Kế hoạch biên chế hành chính và tổng số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021, đồng chí cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ. Giao Sở Nội vụ giải trình cụ thể lại số lượng giao biên chế cho Trung tâm Pháp y (thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh); đồng thời có giải trình đối với những đơn vị tăng biên chế.

Về đề nghị đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với tờ trình của Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy định hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức hỗ trợ được đề xuất là 1,5 lần mức lương cơ sở đối với trình độ đại học, 1,8 lần mức lương cơ sở đối với trình độ thạc sỹ, 2 lần mức lương cơ sở đối với trình độ tiến sỹ.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông hoàn chỉnh lại tờ trình, cơ bản thống nhất với đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ do Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất. Yêu cầu đơn vị soạn thảo phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh sớm hoàn chỉnh dự thảo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn và nhà đầu tư xây dựng cảng cạn, Trung tâm Logistics trên địa bàn tỉnh. Với lợi thế cảng Nghi Sơn là cảng nước sâu, thuận lợi về giao thông cùng với sư phát triển mạnh mẽ của Khuvkinh tế Nghi Sơn hiện nay, lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu bằng container trên địa bàn và các tỉnh lân cận là rất lớn. Nhưng cảng Nghi Sơn vẫn chưa thu hút được nhiều lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu bằng container và sự quan tâm của các hàng tàu vận chuyển quốc tế tham gia. Việc xây dựng chính sách để thu hút lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu bằng container qua cảng Nghi Sơn là hết sức cần thiết. Mức hỗ trợ chi phí vận chuyển và thuê vỏ container đối với doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn đối với loại container 20 feet là 700.000 đồng/container, loại 40 feet trở lên là 1.000.000 đồng/container.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu kết luận nội dung tại Hội nghị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết ban hành chính sách, Cảng Nghi Sơn là Cảng mới, số lượng hàng hóa qua cảng còn ít, do vậy các chi phí sẽ cao, không khuyến khích được các nhà xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng; do vậy việc ban hành cơ chế, chính sách là rất cần thiết. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất về chủ trương, mức đề xuất hỗ trợ của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; giao đơn vị soạn thảo sớm hoàn chỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách.

Các đại biểu cũng đã cho ý kiến và thảo luận về Báo cáo rà soát các cơ chế, chính sách và đề xuất kéo dài hiệu lực một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh do Sở Tài chính soạn thảo; Đề nghị kéo dài thời gian thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp đến năm 2021; Đề án củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh soạn thảo./.

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.(25/11/2020 10:01 SA)

Ngày họp thứ hai Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2020.(20/11/2020 10:49 CH)

Trao Quyết định về công tác cán bộ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên ban...(20/11/2020 10:16 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2020.(20/11/2020 6:57 SA)

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc...(14/11/2020 6:47 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2020.(03/11/2020 4:24 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng.(03/11/2020 7:06 SA)

Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Đại hội của đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy.(28/10/2020 3:56 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°