Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đăng ngày 14 - 11 - 2020
100%

Sáng ngày 14/11/2020, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Dự Lễ kỷ niệm về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Linh mục Trần Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ; các vị ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; đại diện các tập thể và cá nhân được vinh danh.

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại buổi lễ.

Diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trình bày tại lễ kỷ niệm nêu rõ: Phát huy truyền thống của vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp; MTTQ và đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở luôn nỗ lực phấn đấu, nêu cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, từ khi có đường lối đổi mới đến nay, Mặt trận các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng hoạt động ngoại giao Nhân dân; thực hiện tốt phương châm “Hướng mạnh về cơ sở địa bàn khu dân cư”, tuyên truyền vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, trở thành hoạt động lớn mang tính toàn dân, toàn diện, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đã có hàng trăm ha đất được hiến tặng, đóng góp trên 500.000 ngày công và hàng trăm tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, MTTQ và các thành viên đã tích cực phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, gần dân, sát dân, tăng cường bám sát cơ sở đưa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những kết quả công tác mặt trận của tỉnh đạt được trong thời gian qua và biểu dương các tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng tại lễ Kỷ niệm.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới MTTQ và các tổ chức thành viên cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nội dung các Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần tập trung tham mưu cho các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, huy động sức phấn đấu của mỗi người dân, các nguồn lực to lớn trong xã hội, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn - 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, góp phần làm cho mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân ngày càng khăng khít, bảo đảm ý Đảng luôn phù hợp với lòng dân. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về MTTQ và các đoàn thể tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia góp ý kiến, thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp; về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, về thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên; tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong xã hội. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động; chú trọng xây dựng tổ chức MTTQ các cấp vững mạnh; thống nhất vai trò của các tổ chức thành viên thành khối liên minh chính trị vững chắc, tạo nên sức mạnh tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh trên nhiều phương diện….

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao Huân chương Lao động hạng Ba

cho ông Nguyễn Văn Tuấn - nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn -  Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Tuấn - nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 27 tập thể, 30 cá nhân đã có thành tích trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận, giai đoạn 2015-2020; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 9 Ban công tác Mặt trận, 24 trưởng ban công tác Mặt trận đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận, giai đoạn 2015-2020; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 30 tác giả, nhóm tác giả đã có sáng kiến, ý tưởng tiêu biểu trong phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, giai đoạn 2018-2020.

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.(25/11/2020 10:01 SA)

Ngày họp thứ hai Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2020.(20/11/2020 10:49 CH)

Trao Quyết định về công tác cán bộ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên ban...(20/11/2020 10:16 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2020.(20/11/2020 6:57 SA)

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc...(14/11/2020 6:47 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2020.(03/11/2020 4:24 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng.(03/11/2020 7:06 SA)

Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Đại hội của đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy.(28/10/2020 3:56 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°