Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị họp nghe báo cáo rà soát và đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách giai đoạn 2016 – 2020.

Đăng ngày 10 - 11 - 2020
100%

Sáng ngày 10/11/2020, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị họp nghe báo cáo rà soát và đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách giai đoạn 2016 – 2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Đăng Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 Đồng chí Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

phát biểu tại Hội nghị

Theo Báo cáo của Sở Tài chính, hiện nay, tổng số cơ chế, chính sách do tỉnh ban hành đang còn hiệu lực thi hành: 59 cơ chế, chính sách thuộc tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó: Chính sách có hiệu lực thi hành đến 31/12/2020 có 16 chính sách; Chính sách đang còn hiệu lực trong giai đoạn 2021-2025 có 43 chính sách.

Đối với chính sách thực hiện đến 31/12/2020, Sở Tài chính đề xuất dừng thực hiện 02 chính sách, không ban hành chính sách mới giai đoạn 2021-2025 là: Chính sách hỗ trợ xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bởi,  chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chủ yếu tập trung thực hiện ở khu vực thành phố, đồng bằng và núi thấp; khu vực núi cao (cần thay đổi về nhận thức của người dân trong việc tổ chức tang lễ) chưa thu hút được người dân tham gia (123 trường hợp) do địa bàn xa nơi hỏa táng, mức hỗ trợ thấp so với chi phí hỏa táng trong khi điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực này còn nhiều khó khăn.

Chính sách được tiếp tục thực hiện do Trung ương kéo dài thời kì ổn định ngân sách, sang năm 2021 xây dựng chính sách mới theo hướng dẫn của Trung ương có 7 chính sách. Chính sách thực hiện đến 31/12/2020 theo hiệu lực thi hành, sang năm 2021 các ngành tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chính sách mới phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành có 07 chính sách. Và 43 chính sách đang còn hiệu lực trong giai đoạn 2021-2025.

 Đồng chí Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Các chính sách kinh tế đã khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hưởng ứng, được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ. Qua thực hiện các chính sách, cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra, phát huy được hiệu quả của chính sách;  khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư ở một số ngành, lĩnh vực (sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất rau an toàn; thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn;..); đời sống của nhân dân các vùng được thụ hưởng chính sách tăng lên rõ rệt. Các chính sách về lĩnh vực văn hóa - xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách vẫn còn tồn tại một số bất cập, như: công tác tuyên truyền đến người dân chưa được cụ thể, nhiều hộ dân chưa hiểu được chính sách, chưa nắm hết được tính ưu việt của chính sách và quyền lợi của mình khi thực hiện chính sách nên việc hưởng ứng cũng như huy động nguồn vốn từ các tổ chức, các hộ dân còn hạn chế; việc triển khai thực hiện các chính sách của một số địa phương còn chưa kịp thời, chưa đồng bộ; dẫn đến kinh phí thực hiện của nhiều chính sách chưa thực hiện hết trong năm kế hoạch, một số nội dung của chính sách chưa được thực hiện.

 Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, sau một thời gian thực hiện đã có một số chính sách không đáp ứng được yêu cầu thực tế, một số nội dung không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, một số nội dung Trung ương đã ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung dẫn đến những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách ở địa phương. Chính vì vậy, việc đánh giá và rà soát lại các cơ chế, chính sách đã ban hành giai đoạn 2016-2020 là thực sự cần thiết và cấp bách.

 Đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu đều thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính về rà soát, sửa đổi các chính sách và tiếp tục thực hiện một số chính sách trong giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Đăng Quyền – Phó Chủ tịch UBND đề nghị nghiên cứu tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bởi cần khuyến khích đối với khu vực thành phố là đúng vì đây là những địa phương thiếu đất làm Nghĩa trang. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị bổ sung thêm danh sách các chính sách thực hiện kéo dài đến hết năm 2021 như chính sách giao thông nông thôn, nông thôn mới, chính sách khoa học – công nghệ… Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị chính sách về khoa học là cần thiết, tuy nhiên cần chọn lĩnh vực ưu tiên; đồng chí đề nghị đối với chính sách hỗ trợ hãng Hàng không cần cân nhắc cả 2 chiều đi – đến…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vai trò của các cơ chế, chính sách, đóng góp quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cùng với các chính sách do Trung ương ban hành, tỉnh ta đã ban hành các chính sách kinh tế, các chế độ, và nhiều chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội. Trong thời gian tới, cần tiếp tục triển khai các chính sách, kế thừa, phát huy những chính sách có hiệu quả và sửa đổi những chính sách chưa hợp lý.

Giao Sở Tài chính trên cơ sở góp ý của các đại biểu, hoàn thành theo 4 nhóm danh mục: các chính sách dừng thực hiện đến hết 2021; các chính sách kéo dài đến hết 2021; các chính sách còn hiệu lực giai đoạn 2021 – 2025; các chính sách xây dựng mới (thực hiện từ 2021 và thực hiện giai đoạn 2021 – 2025).

Đồng chí góp ý cụ thể vào từng chính sách, thống nhất dừng thực hiện chính sách lò vôi; đối với chính sách hỏa táng cần nghiên cứu theo 02 phương án là: rà soát lại đối tượng thực hiện đến 2021; thực hiện đến 2021 rồi rà soát sau.

Về các chính sách tiếp tục thực hiện do Trung ương kéo dài thời kì ổn định ngân sách, sang năm 2021 xây dựng chính sách mới theo hướng dẫn của Trung ương, thống nhất tiếp tục thực hiện.

Đồng chí cũng góp ý cụ thể đối với từng chính sách thuộc nhóm chính sách còn hiệu lực giai đoạn 2021 – 2025./.

 

<

Tin mới nhất

Diễn đàn “Nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực HTX tại Việt Nam”.(30/11/2020 3:24 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền làm việc với Ban quản lý Trung ương các dự án...(27/11/2020 2:49 CH)

Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt chính sách thuế năm 2019.(27/11/2020 7:17 SA)

Hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân. (27/11/2020 7:10 SA)

Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ TP Thanh Hoá(22/11/2020 8:43 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị họp nghe báo cáo rà soát và đánh giá tình hình thực hiện các...(10/11/2020 4:51 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB).(10/11/2020 7:49 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Indonesia...(02/11/2020 2:53 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°